Home - Família - Problemes intestinals

Problemes intestinals

Centre d’Informació del Medicament
Facebook Twitter linkedin google+

La descomposició intestinal, coneguda popularment com a diarrea, és l'augment de la freqüència d'evacuació, amb el pas de femtes anormalment suaus o aquoses. En molts casos, és un problema que en un parell de dies es resol sense un tractament especial, però si es prolonga pot ser senyal d'altres alteracions.

Les deposicions freqüents poden ocasionar deshidratació, perquè el cos perd tanta quantitat de líquid que no pot funcionar correctament. La deshidratació és particularment perillosa per als nens i la gent gran, que han de refer-se de les pèrdues ràpidament per evitar problemes més greus.

La diarrea pot ser causada per un problema puntual com una infecció, o per un problema crònic com una malaltia intestinal. Determinades infeccions bacterianes, víriques o per paràsits poden donar a lloc a una simptomatologia diarreica. La descomposició també pot ser ocasionada però per diversos medicaments (com antiàcids que continguin magnesi, o antibiòtics) o per malalties intestinals com la síndrome de l'intestí irritable o la malaltia celíaca.

Segons la durada, parlarem de diarrea aguda o crònica. L'aguda té una durada inferior a les tres setmanes i sol estar causada per una infecció. La descomposició crònica es prolonga més enllà de les tres setmanes i normalment es relaciona amb alteracions de la funció intestinal. En els nens més petits, simptomatologies diarreiques severes, d'un sol dia de durada, poden portar a una deshidratació i, per això, no poden desatendre's.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar