Inici Política de privacitat

Política de privacitat

farma_admin

Conforme estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic s’informa a l’usuari del següent:

Identificació
Identificació. El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona, titular de la pàgina web www.farmaceuticonline.com.,  és una corporació de dret públic, registrada en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, situat al carrer Girona, número 64, baixos, 08009 BARCELONA, telèfon 93 244 07 10 , e-mail cofb@cofb.net i número d’identificació fiscal Q-0866002-I. Aquesta institució es regeix per les Lleis de col·legis professionals estatal i autonòmica, i pels seus propis estatuts declarats adequats a la legalitat pel citat departament per Resolució JUS/1414/2008 de 6 de maig, publicats en el DOGC de 15 de maig de 2008. Inscripció número F/B 211.

Propietat intel·lectual
Tot el contingut de les pàgines d’aquesta web (https://www.farmaceuticonline.com ) és titularitat i propietat del Col·legi, inclosos tots els drets d’explotació en exclusiva i comprèn, a títol enunciatiu no limitatiu els següents elements : textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de sotfware, totes les aplicacions que conté,  en especial l’app “Jocs de l’Espai Escoles” i l’app “Health Symptoms Translator” publicades a Google Play, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, programa d’ordinador  per a la seva creació i el seu funcionament, i està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial , la comunicació pública i l’emmagatzematge  d’aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la integri protegit per la Llei de propietat intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del Col·legi.

Accés dels usuaris
L’usuari es compromet a utilitzar aquest serveis de conformitat amb la Llei, les condicions generals que conté aquest avís legal, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En conseqüència, l’usuari s’obliga a abstenir-se de fer un ús  mitjançant el qual es lesionin els drets i els interessos de la institució i de tercers o que de qualsevol manera pugui comportar un impediment en l’accés d’altres usuaris autoritzats i es fa responsable dels danys i perjudicis que el col·legi hagi de suportar per motiu d’aquest ús  del portal .
Expressament es compromet a no fer-ne un us que pogués comportar:

  • Incórrer en activitats il·lícites , il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o contra els drets humans.
  • Provocar danys en el sistema informàtic del Col·legi, introduir o difondre virus informàtics.
  • Intentar accedir a altre informació d’altres usuaris, modificar o alterar la seva informació.

Pel que fa a l’apartat adreçat a persones menors d’edat, el Col·legi informa que:

Apps adreçades a menors “Jocs de l’Espai Escoles” i “Health Symptoms Translator”
El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona posa a disposició dels menors i dels joves les aplicacions “Jocs de l’Espai Escoles” i “Health Symptoms Translator”, publicades a Google Play, que permeten l’aprenentatge de coneixements relacionats amb la salut mitjançant diferents jocs adaptats a la seva edat.
Els continguts de les aplicacions són adequats a la maduresa dels grups d’edat a què es dirigeixen, i estimulen les pràctiques correctes d’higiene, prevenció de malalties i el desenvolupament de conductes saludables en general.

Les aplicacions compleixen amb les mesures que la legislació vigent estableix en relació a la protecció dels menors d’edat i particularment les previstes en el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) de la Unión Europea i la Llei de Protecció de la Privacitat de Menors a Internet de 1998 dels Estats Units (COPPA).

A les aplicacions no es mostren anuncis a nens o usuaris d’edats desconegudes, ni continguts de violència o pornogràfics, o que inciten al consum d’alcohol, tabac i drogues o a altres comportaments nocius per a la salut, o que promouen l’odi, el menyspreu o la discriminació per cap motiu.
No obstant això, el Col·legi no es responsabilitza del contingut que hi pugui haver en una pàgina externa a la qual l’usuari pugui accedir mitjançant un link.
Aquestes aplicacions no recopilen emmagatzemen, envien o utilitzen cap tipus de dades de nens menors de 13 anys, ni personals ni de cap altre mena, com ara, informació d’autenticació, dades dels sensors del micròfon i la càmera, dades del dispositiu, ID d’Android o ID de publicitat. Tampoc exigim als usuaris que proporcionin la seva informació personal quan utilitzen les nostres aplicacions.

Limitació de responsabilitat
El Col·legi adverteix que els continguts d’aquesta web són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s’ofereixi mitjançant la reproducció de documents elaborats per altres administracions públiques, notícies de premsa i serveis que proporcionin companyies alienes al Col·legi.
Tampoc es pot fer responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris oficials, quan es carreguin directament,  de les notícies aparegudes en diaris  i revistes d’informació, ni dels continguts dels links d’interès.
El Col·legi es reserva el dret de modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquesta web.
Tampoc es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema informàtic dels usuaris per l’existència de virus no detectats o altres elements lesius en els seus continguts.

Tractament de dades de caràcter personal
Protecció de Dades:
D’acord amb el Reglament del Parlament Europeu i del Consell de Protecció de Dades de 27 d’abril de 2016 i la Llei 3/2018 de 5 de desembre, El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona és el responsable de tractament de la base de dades que es genera amb l’accés dels usuaris a aquesta web.
Dades del Representant:
Sr. Josep Gavaldà Litran, Gerent:
C/ Girona 64
Correu electrònic gerencia@cofb.net
Tel. 932440719

Dades del Delegat de Protecció de Dades:
Mercedes Gras Balaguer, les seves dades de contacte són les següents:
C/ Girona 64
Correu electrònic dpo@cofb.net
Tel. 932440719

Finalitat del tractament: les finalitats pròpies del funcionament de l’accés, correcta identificació i per a aquelles altres funcions que permetin millorar la prestació del servei, comunicar incidències i realitzar acció comercial pròpia de la web

Conservació de la informació: la informació dels accessos es conserva mentre l’usuari està connectat a la pàgina.
No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat de l’usuari en concret a través de la web.
Legitimació: el consentiment de l’usuari en accedir a la pàgina i acceptar els criteris de navegació.  La Llei de Col·legis professionals i els seus Estatuts.
Destinataris: no hi ha prevista cap cessió de dades ni transferències internacionals de les dades.

Exercici de drets: l’usuari té dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació, la supressió, i portabilitat, així com a la limitació i l’oposició, al tractament de les seves dades, a retirar el consentiment prestat amb una comunicació escrita dirigida al carrer Girona número 64, 08009 Barcelona  o per correu electrònic a l’adreça “ protecciodades.cofb@cofb.cat”, i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Aquesta web utilitza cookies per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Acceptar Llegir més