Home - El medicament - Antiinflamatoris

Antiinflamatoris

Jaume Casas. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

La inflamació és la manera de manifestar-se de moltes malalties. La resposta inflamatòria es dóna en teixits vascularitzats i apareix amb la finalitat defensiva d’aïllar i destruir l’agent perjudicial, així com de reparar el teixit o l’òrgan afectat. En medicina a la inflamació se li afegeix el sufix -itis (faringitis, laringitis, prostatitis...).

Bàsicament el procés inflamatori es produeix per l’alliberament d’unes substàncies anomenades prostaglandines, que normalment es troben emmagatzemades a gairebé totes les cèl·lules del nostre cos. Quan un factor agressiu ataca el cos les prostaglandines s’alliberen com a mitjà de defensa, i es presenta el quadre típic d’inflamació, amb inflor de la part afectada, envermelliment i dolor.

L’efecte d’acció de tots els antiinflamatoris és el de controlar el procés inflamatori que el nostre propi cos està desenvolupant com un mecanisme de defensa davant d’un factor agressiu conegut o desconegut.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar