Home

MPOC

Mercè Barau, Cristina Rodríguez i Maria Estrada. Farmacèutiques, F. Burgos i J. Giner. Infermers, D. Castillo i Rafel Guayta. Metges.
Facebook Twitter linkedin google+

10. Tractament

La MPOC es una malaltia crònica per a la qual, lamentablement, no hi ha curació, és a dir, els pulmons mai tornaran a una situació normal.

Per tant, els objectius del tractament són:

  • Tractar els símptomes.
  • Prevenir i tractar les reaguditzacions.
  • Mantenir la funció pulmonar.
  • Millorar la qualitat de vida dels pacients.
  • Millorar el pronòstic de vida.

Passos a seguir en el tractament:

  1. Deixar de fumar. És l’única mesura que canvia de manera ferma i positiva l’evolució i el pronòstic de la MPOC.  Tot i que tothom hauria de deixar de fumar, això és imprescindible per aquelles persones que presenten el més mínim símptoma. Per això, tota persona que vulgui deixar de fumar s’hauria d’adreçar al seu metge, infermer o farmacèutic per tal que l’aconselli sobre la millor estratègia per abandonar el tabac, i en tracti la dependència, si n’hi ha.
  2. Farmacoteràpia. El fàrmacs, principalment els inhalats, ajuden a millorar els símptomes de la malaltia i la qualitat de vida, mantenir la funció pulmonar i reduir el nombre d’aguditzacions. Per tant, es important començar el tractament el més aviat possible i fer-lo amb regularitat.
  3. Rehabilitació pulmonar i exercici físic. L’entrenament muscular es fonamental per mantenir una correcta funció pulmonar i, per tant, existeixen programes de rehabilitació dirigits a millorar la capacitat pulmonar. S’ha demostrat que la seva implantació millora la tolerància a l’esforç, disminueix la dispnea i, en definitiva, millora la qualitat de vida. Aquests programes es realitzen en els Serveis de Pneumologia i Rehabilitació de la majoria dels Hospitals del nostre entorn. L’exercici regular també servirà per trencar el cercle viciós on cauen molts pacients que, com que tenen poca tolerància a l’esforç i es mostren més sedentaris, perden la forma física cosa que pot arribar a interferir molt en el dia a dia del pacient.
  4. Oxigenoteràpia. En malalts greus, amb els nivells d’oxigen per sota dels límits de seguretat establerts, l’administració d’oxigen a domicili durant com a mínim 16 hores ha demostrat  una millor supervivència. Els criteris per a la prescripció estan establerts per normatives internacionals i nacionals.
  5.  Mesures generals. Una dieta sana i equilibrada o la vacunació contra la grip estacional cada any i contra la pneumònia són mesures que ajuden a reduir les aguditzacions.


 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar