Home - El medicament - Drogues i conducció

Drogues i conducció

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

3. Substàncies estimulants

Pel que fa a substàncies estimulants com les amfetamines, la cocaïna o l'èxtasi, és evident que també suposen un risc important per a la conducció.

El consum d'aquestes substàncies pot produir una falsa sensació de control, de disminució de la fatiga i de disminució de la son.

No obstant això, és una percepció equivocada que es pot traduir en descoordinació, reflexos minimitzats i problemes visuals i auditius, tot això accentuat si es barregen amb altres tipus de substàncies. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar