Home

MPOC

Mercè Barau, Cristina Rodríguez i Maria Estrada. Farmacèutiques, F. Burgos i J. Giner. Infermers, D. Castillo i Rafel Guayta. Metges.
Facebook Twitter linkedin google+

8. Què és l'espirometria?

L’espirometria és la prova clau en el diagnòstic de la MPOC. Consisteix en expulsar tot l’aire dels pulmons el més ràpid possible. És senzilla, no invasiva i s’ha de fer fa sota la supervisió d’un professional de la salut.

L’espirometria permet mesurar diferents  fluxos i volums respiratoris. Els més importants són:

  • La capacitat vital forçada (CVF). Es tracta del volum d’aire espirat desprès de fer una inspiració màxima .
  • El volum expiratori al primer segon (FEV1) És el volum d’aire que es mobilitza en el primer segon de l’expiració forçada desprès d’una inspiració màxima. Normalment, en el primer segon surt el 80% de l’aire, però en malalts amb MPOC aquesta xifra baixa degut als canvis produïts per la malaltia.

La relació entre aquests dos volums permet estimar si existeix una obstrucció al flux aeri.  L’espirometria  permet detectar-ho, fins i tot en persones que gairebé no presenten símptomes.

Per tant, davant de la sospita de MPOC, s’hauria de realitzar una espirometria per tal de confirmar el diagnòstic. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar