Home

Estries cutànies

Núria Casamitjana. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

5. Consells

  • Sempre és recomanable mantenir una bona hidratació de la pell, però és fonamental en els períodes en què es preveu un estirament important, com en el cas de l'embaràs.
  • El bronzejat no dissimula les estries, ja que aquestes no es pigmenten; fins i tot podem dir que el color queda realçat en comparació del de la resta de la pell.


 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar