Home - FAQ

Consultes més freqüents

Facebook Twitter linkedin google+

1- Tinc el nas tapat, què em pot donar?
2- Tinc mal de cap.
3- Fa dies que no vaig de ventre...
4- Des que li he canviat la llet, el nen va restret.
5- El nen té diarrea.
6- Tinc molta tos, finalment vull deixar de fumar.
7- El nen ha agafat polls, què he de fer?
8- Què hauria de tenir a la farmaciola de casa?
9- Aquest medicament s’ha de prendre abans o després dels àpats?
10- Em puc prendre aquest medicament que li van receptar a la meva mare?

 

Consultes de la
1 a la 10
Consultes de la
11 a la 20
Consultes de la
21 a la 30
Consultes de la
31 a la 40

 

1 Tinc el nas tapat, què em pot donar?

Els medicaments que hi ha per destapar el nas són gotes o esprais nasals. Però és important saber que aquests productes només serveixen per alleugerir les molèsties que causa la congestió nasal, i no per tractar la causa que les provoca.

Per tant, si la congestió nasal és a conseqüència d’un refredat o d’una al·lèrgia, a més a més ens haurem de tractar per eliminar-ne la causa. D’altra banda, si vostè és hipertens, ha de saber que la majoria dels productes que s’apliquen pel nas porten un medicament que fa pujar la pressió arterial.

menú


2 Tinc mal de cap

El mal de cap comú es pot tractar amb analgèsics. Si en un període aproximat de 5 dies no millora, s’haurà de consultar el metge. Perquè el pugui tractar correctament, és important fer saber al seu metge o farmacèutic des de quan es tenen els símptomes i si ja s’ha pres algun medicament per alleugerir-lo.

També ha de saber que són causes freqüents de mal de cap l’estrès, el refredat, els problemes de visió, la febre o la sinusitis. En aquests casos, s’haurà de tractar la malaltia o el factor causant que sigui. Si pateix sovint de "migranya", és important que vagi al metge per tal de ser diagnosticat correctament.

+ informació   menú


3 Fa dies que no vaig de ventre…

Si fa més de dos o tres dies que no ha anat de ventre, cal fer alguna cosa. El ritme normal d’evacuació està entre 3 defecacions setmanals i 3 diàries. Així, es considera restrenyiment quan el ritme de deposicions és de menys de tres per setmana durant un període mínim de tres mesos.

El remei més senzill són els supositoris de glicerina. Per combatre l’estrenyiment, és convenient revisar l’alimentació augmentant el consum de fibra, la ingesta de líquids i evitant el sedentarisme.

Si amb això no en té prou o no li funciona, existeixen gotes o comprimits amb efecte laxant que l’ajudaran a evacuar. Si té dolors al ventre, és important que ho faci saber al seu farmacèutic ja que, en aquest cas, prendre aquests medicaments podria estar contraindicat a causa d’altres problemes de salut.

+ informació   menú


4 Des que li he canviat la llet, el nen va restret...

De vegades, en incorporar nous aliments, els nens noten el canvi. El restrenyiment es pot combatre incrementant la ingesta de líquids i, si cal, amb l’administració de supositoris de glicerina fins que el nen s’adapti a la nova alimentació.

+ informació   menú


5 El nen té diarrea

Davant de la diarrea és molt important evitar la deshidratació, sobretot si es tracta de nadons, nens o gent gran. Per això, ens cal saber quantes deposicions fa i com són aquestes. Si la deposició és molt líquida, com "aigua", cal administrar líquids com a primera mesura d’urgència (si cal en culleretes fins que admeti beure amb normalitat).

Les causes de la diarrea poden ser diverses, com la intolerància a la lactosa o les infeccions intestinals. L’aparició de les dents també pot donar lloc a l’aparició de diarrea. És aconsellable que, durant uns dies, el nen faci una dieta astringent a base d’arròs, pastanaga...

menú


6 Tinc molta tos, vull deixar de fumar!

El tabac disminueix la capacitat pulmonar i, quan un fumador es refreda, té més dificultats per curar-se. Els beneficis de deixar de fumar es noten de seguida. En pocs dies es recupera l’agilitat, s’és capaç de caminar i pujar escales sense cansar-se i fer esport sense perdre l’alè.

Si ha decidit deixar el seu hàbit, el farmacèutic l’aconsellarà sobre la utilització dels pegats, xiclets o comprimits.

+ informació   menú


7 El nen ha agafat polls, què he de fer?

Si el nen es rasca sovint darrere les orelles i/o al clatell, hem de comprovar l'existència de polls en el cabell. Només quan hi hagi constància de la infestació cal posar-hi remei. El seu farmacèutic l’aconsellarà sobre el producte a utilitzar. És important seguir estrictament les instruccions dels diferents productes comercialitzats tenint en compte que, amb molts d'aquests, s'haurà de repetir el tractament diverses vegades per tal de matar els polls adults que van sortint de les llémenes.

Cal no oblidar submergir en la loció els objectes relacionats amb els cabells (pintes, raspalls, passadors, ornaments, etc.). També caldrà que desinfectem la roba i els llençols, les joguines, les estores i els entapissats.

És important que ho comuniquem a les persones que tenen contacte habitual amb el nen i, sobretot, a l’escola per si hi ha d’altres nens afectats. Recordeu que el tractament només s’ha de fer en cas d’infestació, mai utilitzarem els productes com a prevenció per tal d’evitar els polls resistents.

+ informació   menú


8 Què hauria de tenir a la farmaciola de casa?

Una farmaciola ha de contenir medicaments i el material sanitari necessari en bon estat, per poder alleugerir les molèsties, curar les petites ferides o assistir els petits accidents (mareigs, talls, caigudes, etc.). Cal tenir-la instal·lada o guardada en un lloc on no faci massa calor ni hi hagi humitat, i protegida de la llum. Cal que, com els medicaments, estigui fora de l'abast dels nens.

Els principals medicaments que es recomana tenir a la farmaciola són analgèsics (àcid acetilsalicílic, paracetamol o ibuprofè per al dolor), antitèrmics, antidiarreics, antitussígens, antial·lèrgics, mucolítics i expectorants, antisèptics faríngics (per al mal de coll), algunes gotes per als ulls, liniment (per als cops sense ferida) i solució antisèptica.

El material sanitari més important està composat per alcohol, aigua oxigenada, compreses de gasa estèril, benes de gasa, bena elàstica, esparadrap, tiretes, termòmetre, pinces i tisores amb punta rodona. També és important incloure un llistat amb els principals telèfons d’urgència: farmàcia, centre d’atenció primària, informació toxicològica, policia, bombers, ambulàncies…

És important revisar la farmaciola com a mínim un cop l’any de manera que no hi hagi medicaments caducats, mal conservats o poc identificats, pinces i tisores rovellades o termòmetre que no funcioni. Els medicaments que ja no serveixin es portaran a la farmàcia per a la destrucció controlada i per preservar el medi ambient.

+ informació   menú


9 He de prendre aquest medicament abans o després dels àpats?

L’efecte dels medicaments es pot veure modificat per la presència dels aliments. En general, si es pren el medicament amb l’estómac buit notem l’efecte abans. Però en alguns casos s’aconsella prendre’l després dels àpats per reduir les molèsties a l’estómac.

El farmacèutic t’aconsellarà de com s’ha de prendre expressament el medicament: en dejú, amb aigua, amb suc de fruita, no amb llet, no amb aliments, etc.

+ informació   menú


10 Em puc prendre aquest medicament que li van receptar a la meva mare?

Prendre un medicament sense consell del farmacèutic o mèdic s’anomena "automedicació". Els tractaments que ens han receptat són individuals. Mai es recomana prendre un medicament que hagin receptat a una altra persona, tot i que els símptomes siguin "iguals"; ni tampoc hem de recomanar un medicament que ens ha anat bé a una altra persona. Abans de prendre un medicament "recomanat" consulteu al farmacèutic o metge.

+ informació   menú
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar