Home - Farmàcies - Serveis addicionals

Programa de Manteniment amb Metadona (PMM)

Facebook Twitter linkedin google+

Iniciativa

El 3 de juliol de 1993, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el Departament de Sanitat i Seguretat Social van signar un conveni a partir del qual neix el Programa de Manteniment amb Metadona (PMM). Aquest programa permet que les farmàcies dispensin metadona als heroïnòmans que segueixen un tractament psicofarmacològic per a la seva dependència.


Funcionament

La substància substitutiva és el clorhidrat de metadona, un agonista opiaci que s'administra per via oral, amb una vida mitjana de fins a 24 h, i que requereix una sola presa diària.


Resultats

El tractament amb metadona ha demostrat la seva efectivitat, incrementant el temps de retenció en tractament, disminuint les taxes de seroconversió al VIH, reduint la freqüència d'injecció, les sobredosis, la mortalitat, el consum d'heroïna i les conductes delictives. Alhora suposa un element clau per a l'estabilització psicosocial dels pacients.

D'altra banda, permet mantenir l'individu en contacte amb la xarxa sanitària, i el seguiment i tractament eviten que el pacient retorni a les substàncies il·legals, amb els problemes de delinqüència i de marginació que això comporta.


Usuaris

El PMM a les oficines de farmàcia inclou especialment els pacients ja estabilitzats, mentre que la resta continuen essent atesos als Centres d'Atenció i Seguiment (CAS).

El farmacèutic i el metge estan permanentment en contacte per fer-ne el seguiment.

 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar