Home - Farmàcies - Serveis addicionals

Programa SPD: Sistema Personalitzat de Dosificació

Facebook Twitter linkedin google+

5. Situació de l'entorn sanitari

Experiència a l’Estat

Les comunitats que s’han interessat pel projecte i a les quals s'ha presentat són: Navarra, Galícia, Extremadura, Illes Balears i País Basc. Aquestes comunitats autònomes estan treballant sobre la base del programa SPD.

Experiència en altres països

Per a l’administració sanitària, la inclusió de l'SPD a la pràctica assistencial pot suposar una important millora, ja que incideix notablement en la disminució de la despesa generada per l’incompliment terapèutic, com s’ha demostrat al Canadà, el Regne Unit i altres països. Per exemple, als EUA el cost per incompliment o mal ús dels medicaments és superior als 76 bilions de dòlars l’any. A nivell mundial, els països on s’està desenvolupant l'SPD són: Austràlia, Alemanya, Irlanda, el Regne Unit, Nova Zelanda, EUA, el Canadà iSud-àfrica, entre d’altres.

La posada en marxa de sistemes individualitzats de dosificació en aquests països s’ha traduït en un augment molt important de l’índex de compliment dels tractaments, arribant-se a un 80% davant del 31% que s’aconseguia amb la dispensació tradicional. Tot això ha suposat un estalvi en el cost del sistema sanitari, en reduir-se els abandonaments de la medicació i els ingressos hospitalaris per mal ús de medicaments.


TROBA LA TEVA FARMÀCIA

  
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar