Home - Farmàcies - Serveis addicionals

Programa SPD: Sistema Personalitzat de Dosificació

Facebook Twitter linkedin google+

4. Àmbit del projecte

A qui va dirigit l'SPD?

Els avantatges de l'SPD són evidents, en especial per a determinats tipus d’usuaris, per exemple, per als pacients que diàriament se sotmeten a un tractament que inclou tres o més fàrmacs, o per als que prenen dosis decreixents, alternades o irregulars.

També la gent gran, amb dificultats per complir el tractament per problemes cognitius i de manipulació, són potencials usuaris d’aquest nou servei que ofereixen algunes farmàcies barcelonines. A més podran optar a aquest servei tots els ciutadans que, per expressa indicació del metge prescriptor, així ho sol·licitin.

El perfil actual de pacient dins del programa SPD és: major de 55 anys, amb malalties cròniques, polimedicats (3, 4 fàrmacs o més), algun d’ells segueix una posologia irregular i amb un cuidador o familiar de referència.

Per accedir a l'SPD s’ha de complir amb un seguit de requisits previs, que s’inicien amb una entrevista en profunditat entre el farmacèutic i l’usuari.

En el decurs d’aquesta, el primer explica què és l'SPD i els seus avantatges, mentre que l’usuari aporta les seves dades personals i explica detalladament els tractaments que segueix. Tots ells són incorporats a una fitxa.

Posteriorment es procedeix a introduir les dades en un programa informàtic que permetrà la revisió del tractament per descartar les incidències que poden influir en el procés. En el projecte d'SPD que avala el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona es té en compte també una estreta relació entre el farmacèutic i el metge de capçalera, no tan sols per ratificar totes les dades aportades per l’usuari, sinó també per facilitar la comunicació en el cas d’incidències i canvis de terapèutica.


TROBA LA TEVA FARMÀCIA 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar