Home - Farmàcies - Serveis addicionals

Programa SPD: Sistema Personalitzat de Dosificació

Facebook Twitter linkedin google+

 

2. Justificació

L’envelliment progressiu

Actualment, a Europa el 40% de la població té més de 65 anys. A més, el progressiu envelliment de la població —es calcula que l’any 2025 més del 55% de la població europea tindrà més de 65 anys— i l’augment de l’esperança de vida poden arribar a agreujar el problema del compliment terapèutic en les properes dècades.

La medicació i el compliment terapèutic, en xifres

Les estadístiques assenyalen que, actualment, hi ha molts malalts que no segueixen al peu de la lletra el seu tractament farmacològic. Això resulta més evident quan es tracta de pacients afectats per alguna malaltia crònica o en els que han de prendre diversos medicaments cada dia.

Serveixen com a exemple algunes dades. Entre el 29% i el 66% de les persones que prenen fàrmacs per disminuir la tensió arterial incompleixen el tractament. En el cas dels medicaments per al colesterol o els triglicèrids, aquest incompliment se situa entre el 40% i el 60%. En els antiasmàtics, entre el 25% i el 56%.

El problema s’accentua en malalts que necessiten prendre diferents medicaments a la vegada (malalts polimedicats). A Catalunya, i segons dades del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, entre un 20% i un 30% de les prescripcions que es realitzen a les consultes mèdiques corresponen a malalts crònics que necessiten de diversos fàrmacs. El 1999, a Barcelona hi havia més de 100.000 pacients crònics que requerien diversos fàrmacs per tractar diferents patologies. En l’àmbit de Catalunya, segons dades del 1994, el 17,2% de la població manifestava prendre dos o més medicaments habitualment. Aquest percentatge arriba fins al 42% en el grup d’edat de majors de 64 anys.

L'SPD pot contribuir de manera decisiva a variar aquesta tendència.


TROBA LA TEVA FARMÀCIA 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar