Home - Farmàcies - Serveis addicionals

Programa SPD: Sistema Personalitzat de Dosificació

Facebook Twitter linkedin google+

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona impulsa un projecte amb el qual es pretén garantir que els pacients segueixin de forma correcta el tractament terapèutic prescrit pel metge.

Les farmàcies de Barcelona, pioneres a l’Estat espanyol a oferir un sistema personalitzat de dosificació de medicaments.

Introducció

La gent gran i els malalts que segueixen diferents tractaments són els principals beneficiaris d’un projecte pioner a l’Estat espanyol que impulsa el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.

El seu objectiu és col·laborar en la millora del compliment terapèutic dels pacients, que en aquests moments se situa al voltant del 50% en determinades patologies. Les oficines de farmàcia que prenen part en el Sistema Personalitzat de Dosificacions (SPD) ofereixen als usuaris la possibilitat d’accedir a la medicació que necessiten diàriament disposada en uns envasos especialment dissenyats per evitar confusions i facilitar al màxim el compliment del tractament.


TROBA LA TEVA FARMÀCIA


 

2. Justificació

L’envelliment progressiu

Actualment, a Europa el 40% de la població té més de 65 anys. A més, el progressiu envelliment de la població —es calcula que l’any 2025 més del 55% de la població europea tindrà més de 65 anys— i l’augment de l’esperança de vida poden arribar a agreujar el problema del compliment terapèutic en les properes dècades.

La medicació i el compliment terapèutic, en xifres

Les estadístiques assenyalen que, actualment, hi ha molts malalts que no segueixen al peu de la lletra el seu tractament farmacològic. Això resulta més evident quan es tracta de pacients afectats per alguna malaltia crònica o en els que han de prendre diversos medicaments cada dia.

Serveixen com a exemple algunes dades. Entre el 29% i el 66% de les persones que prenen fàrmacs per disminuir la tensió arterial incompleixen el tractament. En el cas dels medicaments per al colesterol o els triglicèrids, aquest incompliment se situa entre el 40% i el 60%. En els antiasmàtics, entre el 25% i el 56%.

El problema s’accentua en malalts que necessiten prendre diferents medicaments a la vegada (malalts polimedicats). A Catalunya, i segons dades del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, entre un 20% i un 30% de les prescripcions que es realitzen a les consultes mèdiques corresponen a malalts crònics que necessiten de diversos fàrmacs. El 1999, a Barcelona hi havia més de 100.000 pacients crònics que requerien diversos fàrmacs per tractar diferents patologies. En l’àmbit de Catalunya, segons dades del 1994, el 17,2% de la població manifestava prendre dos o més medicaments habitualment. Aquest percentatge arriba fins al 42% en el grup d’edat de majors de 64 anys.

L'SPD pot contribuir de manera decisiva a variar aquesta tendència.


TROBA LA TEVA FARMÀCIA


3. Concepte

Què és l'SPD?

  • L’usuari, una vegada adquirits els medicaments, els lliura al farmacèutic perquè els col·loqui ordenadament en un envàs de tipus blíster, segons la prescripció del metge, procedint-se després a tancar l’envàs hermèticament. D’aquesta manera queden situats tots els medicaments en els diferents compartiments, i el pacient només n’extrau els que ha de prendre en un moment determinat.
  • La dosi de la medicació està clarament diferenciada per dies de la setmana i per horaris. A més, en la part davantera de l'SPD hi ha una etiqueta on es fan constar també els noms dels fàrmacs no sòlids —xarops, injectables, pomades,...— que s’ha de prendre l’usuari i que no poden ser inclosos al blíster per requerir diferents condicions de manteniment, i com han de fer-ho. En una etiqueta situada al revers es descriuen els medicaments inclosos en el blíster, la posologia, el número de lot i les seves característiques físiques, per facilitar, en cas que sigui necessari, la seva identificació.

Aquest nou servei ha d’entendre’s dins el context de la reivindicació que des de fa temps realitza el professional farmacèutic per tal de potenciar el seu rol d’agent de salut.


TROBA LA TEVA FARMÀCIA


4. Àmbit del projecte

A qui va dirigit l'SPD?

Els avantatges de l'SPD són evidents, en especial per a determinats tipus d’usuaris, per exemple, per als pacients que diàriament se sotmeten a un tractament que inclou tres o més fàrmacs, o per als que prenen dosis decreixents, alternades o irregulars.

També la gent gran, amb dificultats per complir el tractament per problemes cognitius i de manipulació, són potencials usuaris d’aquest nou servei que ofereixen algunes farmàcies barcelonines. A més podran optar a aquest servei tots els ciutadans que, per expressa indicació del metge prescriptor, així ho sol·licitin.

El perfil actual de pacient dins del programa SPD és: major de 55 anys, amb malalties cròniques, polimedicats (3, 4 fàrmacs o més), algun d’ells segueix una posologia irregular i amb un cuidador o familiar de referència.

Per accedir a l'SPD s’ha de complir amb un seguit de requisits previs, que s’inicien amb una entrevista en profunditat entre el farmacèutic i l’usuari.

En el decurs d’aquesta, el primer explica què és l'SPD i els seus avantatges, mentre que l’usuari aporta les seves dades personals i explica detalladament els tractaments que segueix. Tots ells són incorporats a una fitxa.

Posteriorment es procedeix a introduir les dades en un programa informàtic que permetrà la revisió del tractament per descartar les incidències que poden influir en el procés. En el projecte d'SPD que avala el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona es té en compte també una estreta relació entre el farmacèutic i el metge de capçalera, no tan sols per ratificar totes les dades aportades per l’usuari, sinó també per facilitar la comunicació en el cas d’incidències i canvis de terapèutica.


TROBA LA TEVA FARMÀCIA


5. Situació de l'entorn sanitari

Experiència a l’Estat

Les comunitats que s’han interessat pel projecte i a les quals s'ha presentat són: Navarra, Galícia, Extremadura, Illes Balears i País Basc. Aquestes comunitats autònomes estan treballant sobre la base del programa SPD.

Experiència en altres països

Per a l’administració sanitària, la inclusió de l'SPD a la pràctica assistencial pot suposar una important millora, ja que incideix notablement en la disminució de la despesa generada per l’incompliment terapèutic, com s’ha demostrat al Canadà, el Regne Unit i altres països. Per exemple, als EUA el cost per incompliment o mal ús dels medicaments és superior als 76 bilions de dòlars l’any. A nivell mundial, els països on s’està desenvolupant l'SPD són: Austràlia, Alemanya, Irlanda, el Regne Unit, Nova Zelanda, EUA, el Canadà iSud-àfrica, entre d’altres.

La posada en marxa de sistemes individualitzats de dosificació en aquests països s’ha traduït en un augment molt important de l’índex de compliment dels tractaments, arribant-se a un 80% davant del 31% que s’aconseguia amb la dispensació tradicional. Tot això ha suposat un estalvi en el cost del sistema sanitari, en reduir-se els abandonaments de la medicació i els ingressos hospitalaris per mal ús de medicaments.


TROBA LA TEVA FARMÀCIA

 

 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar