Home - Família - Puc prendre alcohol si estic prenent ibuprofèn?

Puc prendre alcohol si estic prenent ibuprofèn?

Centre Informació Medicament
Facebook Twitter linkedin google+

Data de revisió: febrer 2019

 

El consum excessiu d’alcohol pot tenir efectes tòxics sobre l’organisme i pot causar o empitjorar diverses malalties.
Aquest risc habitualment presenta una relació dosi-efecte, és a dir, que augmenta de forma proporcional a la qüantitat del consum d’alcohol, sense que existeixi una dosi llindar.
Les alteracions que l’alcohol pot provocar es manifesten

  • a nivell digestiu (hepatitis, pancreatitis, alteracions gàstriques),
  • múscul esquelètic (gota, osteoporosi),
  • endocrí, cardiovascular,
  • respiratori,
  • metabòlic (hipoglucèmia),
  • hematològic,
  • neurològic
  • i cutani.  

L’administració simultània d’alcohol i ibuprofèn pot provocar un augment dels seus efectes i conseqüentment també de les reaccions secundàries.2. Com interacciona l’alcohol amb l’ibuprofèn?

  • Quan es realitza una ingesta ocasional aguda d’alcohol, es produeix una disminució en el metabolisme de l’ibuprofèn que dona lloc a un efecte més perllongat. I per tant, a un possible risc de toxicitat si no es separen suficientment les dosis.
  • Contràriament, el consum crònic o habitual d’alcohol provoca una acceleració del metabolisme en general. Per aquest motiu, pot disminuir l’efecte dels medicaments de manera que sigui necessari repetir la seva administració en un període de temps inferior al recomanat.

És a dir, l’efecte de l’alcohol en el metabolisme de l’ibuprofèn és diferent segons el consum sigui ocasional o crònic.


3. Hi ha algún tipus de risc per a la salut?

Els antiinflamatoris no esteroïdals, com l’ibuprofèn, poden produir com a efecte secundari una lesió sobre la mucosa gàstrica. La ingesta simultània d’alcohol incrementa aquest risc ja que estimula la secreció àcida a l’estómac i es pot produir epigastràlgia (dolor a l’estómac), pirosi (acidesa) i en situacions més extremes, úlceres i hemorràgies digestives.

 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar