Home - Família - Cercador malalties minoritàries i medicaments orfes

Cercador malalties minoritàries i medicaments orfes

Núria Casamitjana. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

3. La reglamentació

La baixa freqüència d'aquestes patologies entre la població general fa molt difícil que la indústria farmacèutica pugui desenvolupar la investigació i la comercialització de medicaments que es destinin a tractar-les. El problema que se li planteja al laboratori que pretén establir un medicament per tractar aquestes malalties és el baix nombre de pacients a qui s’adreçarà el fàrmac, que representa una dificultat, primer pel que fa al desenvolupament (perquè serà poc nombrós el grup de pacients en què es podrà estudiar l'eficàcia del fàrmac), i també per la baixa rendibilitat que comportarà la inversió.

Per tant, les autoritats sanitàries assumeixen que cal protegir aquest desenvolupament i incentivar-lo amb fons públics, ja que aquests pacients, encara que siguin escassos, tenen el mateix dret a la salut que els pacients amb malalties més comunes.

Per això, aquests medicaments que necessiten una atenció especial per desenvolupar-se s’anomenen medicaments orfes, perquè “cal tenir-ne cura com si fossin nens sense pares”.

La reglamentació preveu un procediment comunitari per declarar determinats medicaments com a orfes i així rebre incentius per promoure’n la investigació, el desenvolupament i la disponibilitat. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar