Home - Família - Cercador malalties minoritàries i medicaments orfes

Cercador malalties minoritàries i medicaments orfes

Núria Casamitjana. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

2. Poca investigació

Per a la major part de les malalties minoritàries manquen dades precises per establir-ne la freqüència exacta; a més, el diagnòstic definitiu sol ser llarg i feixuc. Així mateix, també cal afegir-hi la dificultat per establir mesures de prevenció i, fins i tot, per instaurar tractaments de forma satisfactòria, ja que en la majoria dels casos no n’hi ha.

La baixa freqüència d'aquestes patologies entre la població general fa molt difícil que la indústria farmacèutica pugui desenvolupar la investigació i la comercialització de medicaments que es destinin a tractar-les. El problema que se li planteja al laboratori que pretén establir un medicament per tractar aquestes malalties és el baix nombre de pacients a qui s’adreçarà el fàrmac, que representa una dificultat, primer pel que fa al desenvolupament (perquè serà poc nombrós el grup de pacients en què es podrà estudiar l'eficàcia del fàrmac), i també per la baixa rendibilitat que comportarà la inversió. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar