Home - Família - Viatja amb salut

Viatja amb salut

Laboratoris Bayer, Generalitat de Catalunya i COFB
Facebook Twitter linkedin google+

7. Què m'he d'endur a la farmaciola?

Tingues en compte la durada del viatge. Porta la teva medicació habitual en quantitat suficient.

 • Material de cura: antisèptics tòpics, gases, benes, esparadrap, tisores, pinces, termòmetre, xeringues d'un sol ús.
 • Analgèsics / antitèrmics.
 • Antiàcids.
 • Antibiòtics.
 • Antidiarreics.
 • Laxants.
 • Antifúngics tòpics.
 • Antial·lèrgics / antihistamínics.
 • Antiinflamatori d'ús tòpic i oral.
 • Algun col·liri o bany ocular, sobretot en el cas de portar lents de contacte.
 • Llàgrimes artificials.
 • Crema de protecció solar.
 • Repel·lent d'insectes. Mosquiteres, si cal.
 • Productes per tractar l'aigua: hipoclorit i/o tintura de iode al 2%.
 • Preparats per a rehidratació oral.
 • Medicació per a la prevenció del paludisme, si cal.

Per a una bona conservació dels medicaments vigila on deixes la farmaciola. La humitat i la calor poden alterar l'estat del seu contingut.

El teu farmacèutic o metge t'aconsellaran sobre els medicaments més adients. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar