Home - Família - Diabetis

Diabetis

Vanessa Serrano. Metge, Josep Franch. Metge
Facebook Twitter linkedin google+

3. Tipus

Hi ha dos tipus de diabetis:

Diabetis tipus 1, també coneguda com a INSULINODEPENDENT.

Els diabètics tipus 1 no produeixen o produeixen molt poca insulina. La malaltia es desenvolupa quan hi ha una important falta d'insulina al cos, perquè la majoria de les cèl·lules del pàncrees -o totes- estan destruïdes. Aquest tipus de diabetis normalment apareix abans dels 40 anys, i amb freqüència durant l'infància. Cal tractar-la amb insulina i amb dieta.

Diabetis tipus 2, també coneguda com a NO INSULINODEPENDENT.

L'organisme no produeix prou quantitat d'insulina, o no l'aprofita correctament. És la variant més comuna de la malaltia, que acostuma a aparèixer després dels 40 anys. Sovint es pot controlar amb dieta i exercici, encara que en alguns casos es pot necessitar medicació i potser injeccions d'insulina.

Diabetis GESTACIONAL:

Afecta algunes dones embarassades, sobretot durant el segon i tercer trimestre, i generalment desapareix després del part.

GRUPS DE RISC

  • Parentiu amb diabètics
  • Tenir entre 40 i 75 anys
  • Tabaquisme
  • Sobrepès
  • Dones que han parit criatures de més de 4 kg
  • Persones amb alteracions lipídiques (per exemple, amb colesterol alt)
  • Hipertensió arterial
  • Sedentarisme


 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar