Home - Família - Psoriasi

Psoriasi

Ma José Alonso. Farmacèutica, Núria Casamitjana. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

4. Tractament

Encara que no hi ha cap tractament definitiu per a la psoriasi, sí que alguns pacients aconsegueixen estar lliures de lesions durant períodes més o menys llargs. En molt pocs casos les lesions no tornen a aparèixer, i per tant en la majoria de pacients es manté com una malaltia crònica al llarg de tota la vida, alternant períodes millors que d’altres.

Per establir-hi el tractament, es tenen en consideració diferents factors, com la classe de psoriasi i la gravetat, així com l'extensió que arriba a tenir. Així mateix, és important l'àrea concreta afectada, i fins i tot l'edat del pacient.

Normalment el tractament serà tòpic en els casos en què les lesions siguin de lleus a moderades. El dermatòleg potser prescriurà fototeràpia si l'afectació es considera de moderada a greu, o fins i tot fàrmacs orals o injectables en els casos severs o incapacitants.

El dermatòleg és el que ha d’establir el tractament en funció del tipus de psoriasi, de la seva extensió i gravetat, de l’àrea afectada i l’edat. Hi ha diferents tractaments: tòpic (lesions lleus o moderades), fototeràpia UV (psoriasi moderada a greu), oral o injectable (en els casos més severs). No s’han d’utilitzar tractaments sense prescripció mèdica. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar