Home - Família - Protecció solar

Protecció solar

Mercè Camps. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

12. Filtres solars

Sovint la radiació solar que arriba a la pell és superior a la que aquesta pot resistir; per tant, cal una protecció addicional. Aquesta és la funció dels filtres solars, que prevenen les cremades i els canvis degeneratius de la pell que causen els rajos ultraviolats.

Segons com actuen, es classifiquen en físics, químics i biològics.

  • Filtres físics: són impermeables a la radiació solar i actuen sobre la radiació per reflexió, és a dir, que reflecteixen la llum. A més dels rajos ultraviolats, controlen els visibles i l'infraroig. Podríem dir que actuen a manera de pantalla, i els més utilitzats són: l'òxid de zenc, el diòxid de titani i la mica.
  • Filtres químics: actuen per absorció de la radiació solar ultraviolada. Capten l'energia i la transformen en una de longitud d'ona diferent, innòcua per a la pell. Els més coneguts són: el PABA (àcid para-amino benzoic), l'àcid cinàmic, l'àcid sulfònic, la càmfora, la benzofenona i el dibenzoilmetà.


 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar