Home - Família - Problemes intestinals

Problemes intestinals

Centre d’Informació del Medicament
Facebook Twitter linkedin google+

2. Cal anar al metge quan patim una descomposició?

En els adults, la majoria de les situacions diarreiques són agudes i autolimitades, cosa que fa impossible i innecessari el diagnòstic etiològic, però igualment poden ser el símptoma d'un trastorn més o menys greu, segons la causa que l'origini.

Per tant, fins i tot en una persona adulta, davant d'una diarrea amb dolor abdominal, febre elevada, sang a les femtes, símptomes de deshidratació, o de més de tres dies de durada, no ha de desatendre's gens ni mica la situació.

Normalment, el metge farà una exploració clínica i una revisió dels hàbits alimentaris i dels tractaments que en aquell moment estigui prenent el malalt. Segons l'estat del pacient, el metge pot indicar una sèrie de proves diagnòstiques per establir la causa de la diarrea, com per exemple anàlisis sanguínies, anàlisis de femtes o d'altres. Així podrà constatar-se la presència de bacteris, paràsits o altres símptomes d'infecció. Per establir si es tracta d'una intolerància alimentària o al·lèrgia, que podria ser una altra causa, pot intentar-se l'eliminació de determinats aliments o components (gluten o lactosa, entre d'altres), per observar si la diarrea respon al canvi de dieta. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar