Home - Família - Peus plans en els nens

Peus plans en els nens

Carles Berga. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

Quan el nen comença a caminar, molts pares s'adonen que té els peus plans, i es pregunten si és normal o no. Aquest és un dels motius més freqüents de consulta en ortopèdia pediàtrica.

La majoria dels nens petits tenen peus plans, és a dir, peus amb un desenvolupament escàs de l’arc longitudinal del peu, associat a un augment de l’empremta plantar. Pot afectar un peu o bé tots dos.

A partir dels dos o tres anys d'edat és quan els nens han adquirit plenament la capacitat de caminar, moment en el qual el teixit adipós plantar desapareix i permet veure l'arc del peu.

L’empremta que deixa un peu pla és fàcil de reconèixer perquè no té la corba característica del peu o la té menys pronunciada. El grau es pot valorar segons la visualització que tinguem del peu en un podoscopi, i es mou en valors d’1 a 4: el grau 4 és el més accentuat i, per tant, el que demana més atenció.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar