Home - Família - Peix blau

Peix blau

Marta Castells. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

Peix blau o gras: peix que té  una elevada proporció de greix a la seva carn. Conté 5g de greix per 100g de peix.

Són peixos blaus: sardina, salmó, bonítol del nord o tonyina blanca, seitó, verat, verat d’ull gros, castanyola, sorell, llobarro, besuc (aquests dos últims són els que tenen el contingut més baix en greix del grup)*.

La quantitat de greix del peix varia en funció de la mida, de l’època de l’any en què ha estat capturat (abans o després de la posta) i de les temperatures de les aigües, per això hi ha diferències en les taules de composició dels aliments pel que fa al contingut de greix de diferents peixos podent ser en ocasions considerats com a peixos blancs o blaus.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar