Home - Família - Insomni

Insomni

Judit Carrera. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

Data de revisió: març 2019

 

L'insomni pot definir-se com una incapacitat per dormir que altera l'estat de la persona i el seu ritme de vida diürn. És un dels trastorns més freqüent en la població general, però afecta amb major prevalença a les dones i degut a l’intens ritme de vida de la nostra societat cada cop es detecten més casos en homes i en població infantil.

L'insomni pot manifestar-se com

  • la dificultat per iniciar el son o per mantenir-lo,
  • però també es pot presentar com un son poc reparador i amb despertar precoç.

La majoria dels adults necessiten entre 7 i 8 hores de son cada nit ja que sinó veurà alterades les seves activitats diürnes (laborals, escolars, personals, etc).
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar