Home - Família - Mal de cap

Mal de cap

Centre d’Informació del Medicament
Facebook Twitter linkedin google+

2. La migranya, un tipus de cefalea

Així mateix, un altre tipus de mal de cap també molt freqüent és la migranya, que es caracteritza per una evolució en crisis repetitives, i per deixar el pacient totalment asimptomàtic durant els intervals. Aquesta simptomatologia pot afectar totes les edats, però principalment ho fa entre els 30 i 40 anys, amb una gran predominança femenina. Les crisis de migranya solen tenir una durada d'entre 4 i 72 hores, i comporten una incomoditat funcional notable que repercuteix en la vida professional, familiar i social. Generalment, aquestes crisis són de tipus pulsatiu i unilateral, i es localitzen en un sol costat del cap. A més, poden manifestar-se en qualsevol moment, però en molts casos són originades per desencadenants que varien segons la persona.

El factor desencadenant més habitual és l'estrès, al qual segueixen en freqüència les alteracions del son, sigui per falta o per excés. D’altra banda, les crisis de migranya també poden desencadenar-se per manca d'alimentació durant moltes hores o, fins i tot, per la ingestió de determinats aliments. En aquests casos, els aliments que poden provocar migranyes varien segons la persona; així, per exemple, considerant els més directament implicats en l'aparició de crisis, es troben els aliments rics en tiramina (com formatge o xocolata), nitrits (que s'incorporen com a conservants a les salsitxes, pernil, bacon, etc.) o glutamat sòdic (un altre conservant responsable de la coneguda síndrome del restaurant xinès, que apareix 20 minuts després d'haver començat l’àpat amb una cefalea sorda, discreta i amb sensació de tensió). Finalment, també el consum d'alcohol, sobretot de vi blanc i cava, la participació del qual està comprovada, s'associa a la seva aparició. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar