Home - Família - Anorèxia i bulímia

Anorèxia i bulímia

Marta Castells. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

Cada cop proliferen més les revistes amb imatges femenines massa primes i acompanyades de múltiples dietes, productes o solucions per aprimar-se. El model de bellesa actual imposa cada vegada un cos més prim. Aquest model estètic no coincideix amb un patró saludable.

Així, la població, en lloc de preocupar-se de veure si té una alimentació equilibrada i saludable, es dedica gairebé en exclusiva a conversar sobre el que engreixa o no engreixa.

De tots els factors ambientals que poden influir en l'estat de salut, la dieta és el més important.2. Què és un TCA?

Els Trastorns de Comportament Alimentari (TCA) són malalties psicosomàtiques originades per múltiples factors que preocupen en gran manera els professionals sanitaris i l'entorn educatiu i familiar, i que desperten un interès creixent entre la població, ja que es percep un augment de la incidència d'aquestes patologies.

Els TCA són patologies molt greus amb conseqüències importants per a la salut, que minven la qualitat de vida de les pacients i els seus projectes de vida, i les poden dur fins a la mort per malalties concomitants o per suïcidi. La insatisfacció corporal i l'anhel d'estar prim són característiques necessàries per a l'aparició d'aquestes malalties.


3. Quines són les causes d’un TCA?

No hi ha una causa única que origini els TCA. Els factors causants dels trastorns de comportament són una combinació d'elements biològics (predisposició genètica i biològica), psicològics (influències familiars i conflictes psíquics) i socials (influències i expectatives socials).

Afecta sobretot les dones, amb una proporció de 9 dones per 1 home.


4. L’anorèxia nerviosa

En el cas de l'anorèxia nerviosa, trastorn que cursa amb pèrdua de pes voluntària, hi ha tres característiques essencials:

 • Rebuig per part del pacient a mantenir un pes corporal mínim normal
 • Por intensa a guanyar pes
 • I una percepció de la imatge corporal distorsionada (es veuen grasses encara que estiguin primes).

La pacient amb anorèxia té un pes molt baix i manca de menstruació. Normalment la pèrdua de pes s'aconsegueix mitjançant una disminució de la ingesta total d'aliments. Encara que els anorèctics comencen per excloure de la dieta tots els aliments amb contingut calòric elevat, la majoria acaba amb una dieta molt restringida, limitada a uns pocs aliments. Hi ha altres formes de perdre pes, com la utilització de purgues, vòmits provocats o exercici físic excessiu.


5. La bulímia nerviosa

A la bulímia nerviosa es manté també la preocupació excessiva per la imatge i el pes, però pot ser que s'alternin els períodes de dejuni amb "tiberis" o "tips de menjar", és a dir, episodis recurrents d'ingestió excessiva d'aliment, acompanyats d'una sensació de pèrdua de control i de culpa que duu a la utilització de diversos mètodes compensatoris, com ara vomitar o consumir laxants amb excés o diürètics, per evitar augmentar de pes.

Un gran nombre de persones que pateixen bulímia tenen un pes corporal dins de paràmetres normals.


6. Detecció i tractament

Per poder detectar una possible patologia, cal prestar atenció als senyals d'alerta que puguin indicar l'inici d'un TCA, com:

 • Interessar-se de manera desmesurada pels temes d'alimentació
 • Comptabilitzar les calories
 • Saltar-se àpats
 • Menjar cada vegada menys
 • Patir canvis d'humor freqüents
 • Fer exercici de forma excessiva
 • Tenir comportaments estranys amb el menjar, p. ex. esmicolar-lo o amagar-lo a les butxaques, etc.

El tractament, sempre per part d'experts, inclou normalment:

 • Teràpia psiquiàtrica
 • Teràpia psicològica
 • I un programa d'educació nutricional, que faci possible millorar l'estat nutritiu i restablir una bona relació amb els aliments.

7. Consells

 • Es recomana evitar les dietes innecessàries, categoritzar els aliments en bons i dolents i considerar-ne alguns com a prohibits.
 • Fer almenys un àpat cada dia tota la família, gaudir del menjar.
 • Observar els senyals d'alerta que poden indicar l'inici d'un TCA.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar