Home - Família - Alcohol

Alcohol

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

4. Alcohol-home i alcohol-dona

Els criteris comuns mínims permeten considerar com a unitat de mesura del consum d’alcohol els grams, i s’estableix la conveniència de diferenciar el consum en funció del sexe.

L’alcohol afecta de la mateixa manera homes i dones?

La ciència ratifica que l’alcohol perjudica més la dona.

La ciència ha dedicat bona part d’interès a aquesta qüestió, i de vegades ha adjudicat aquesta malaltia a l’home, però les estadístiques demostren que el consum de l’alcohol entre les dones augmenta i fins i tot supera el dels homes.

Des de les primeres investigacions es va saber que les dones i els homes no metabolitzen l’alcohol de la mateixa manera, i que aquest danya més el fetge i el cor de les dones. Una investigació de la Facultat de Medicina de Mount Sinaí (Nova York) confirma que un dels tres enzims que descomponen l’alcohol és dues vegades més eficaç en els homes que en les dones. També és important remarcar que la tolerància* a l’alcohol per part de la dona és menor que per a l’home.

La diferència de sexe determina moltes diferències en els efectes de l’alcohol, i està directament relacionada amb el dany cerebral, que en les dones és més elevat en el cas d’una concentració alta d’alcohol a la sang.

Estudis basats en imatges de ressonàncies magnètiques han demostrat que el consum excessiu d’alcohol encongeix el cervell, sobretot la matèria blanca, i n’augmenta el fluid cerebrospinal. Fa dos anys es va poder constatar que en el cas de les dones passa una cosa similar, però que les dones perdien un 11% de matèria grisa, davant el 5,6% que perden els homes.

Riscos de l’alcohol

A nivell psicològic:

  • Pèrdua de memòria
  • Dificultats cognitives
  • Demència alcohòlica

A nivell orgànic:

  • Gastritis
  • Úlcera gastroduodenal
  • Cirrosi hepàtica
  • Malalties cardíaques
  • Tolerància i dependència física, expressada en: ansietat, tremolor, insomni, taquicàrdia, hipertensió, i que pot desembocar en un delírium trèmens si no es tracta adequadament.
Si una dona beu el mateix que un home, els danys poden ser superiors.


 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar