Home - Família - Càncer i alimentació

Càncer i alimentació

Josep Maria Borràs. Metge
Facebook Twitter linkedin google+

1. El càncer

El càncer bàsicament és una malaltia de les cèl·lules que han canviat el mecanisme de control que governa la seva proliferació i diferenciació. A conseqüència d'aquest canvi es produeix la multiplicació sense control i amb capacitat d'envair les estructures veïnes i, per via limfàtica o hemàtica, les noves colònies tumorals o metàstasis.

Es presenta en totes les espècies animals, edats i races. Es coneix que la freqüència, la distribució geogràfica i el comportament dels diferents tipus de càncer estan relacionats amb el sexe, l'edat, la raça, la predisposició genètica i l'exposició a productes carcinògens com els colorants, el benzè, el quitrà, el fum del tabac, etc.

Alguns virus també han estat identificats com a agents causals del càncer. 

2. Què cal menjar per prevenir el càncer?

La idea que es pot prevenir el càncer mitjançant la dieta no és nova, fa més de cent anys que diversos autors han proposat diferents hàbits dietètics com a causes dels càncers, la qual cosa els fa susceptibles de fonamentar recomanacions preventives.

Als anys setanta, l’interès per la dieta com a causa de càncer es posa d’actualitat definitivament en començar-se a disposar d’evidències científiques sòlides.

Des d’aleshores es pot afirmar que la dieta, juntament amb el tabac i les exposicions a substàncies carcinogèniques en el medi laboral, són els tres factors més importants relacionats amb el càncer.


3. Consells per a una dieta orientada a prevenir el càncer i altres malalties cròniques

El primer que cal recordar és que el tabac és el principal factor de risc per contraure molts tipus de càncer.

Els següents punts són una síntesi de les recomanacions preventives que poden contribuir a prevenir determinats tipus de càncer i altres malalties cròniques; i en tot cas, també són útils per seguir una dieta saludable.

Fer principalment dietes riques en verdures, fruites variades, llegums i fècules.

L’evidència que les dietes riques en verdures i fruites protegeixen contra el càncer és clara, així com també llegums i fècules poc elaborades, tot i que en aquest darrer cas l’evidència no és tan consistent. Aquesta serà una dieta amb aliments poc calòrics. Tanmateix, aquesta recomanació no significa que les dietes vegetarianes siguin més protectores que dietes que incorporin quantitats moderades de carn (vegeu més endavant).

Evitar el sobrepès i l’obesitat.

Aquella persona amb un índex de massa corporal entre 25 i 30 es considera amb sobrepès, mentre que quan supera 30 es considera amb obesitat. L’índex de massa corporal es calcula dividint el pes en kg per l’alçada en metres al quadrat.

Per exemple, per a una persona que pesa 65 kg i fa una alçada d’1 m 62 cm: 65 / 1,622 = 24,77 (per poc, però no es considera sobrepès).

Entre els tumors relacionats amb l’obesitat es troba el càncer de coll d’úter, el de mama en dones postmenopàusiques i el de ronyó.

Mantenir una activitat física moderada.

Hi ha l'evidència clara que efectuar una activitat física moderada de forma continuada pot contribuir a prevenir el càncer de colon, a més d’ajudar a evitar el sobrepès i l’obesitat. L’activitat física que es recomana consisteix a caminar a pas lleuger (6 km/h) una hora per dia, tres vegades per setmana o més, o algun tipus d’exercici similar.

Menjar entre 400 i 800 grams per dia de fruites o verdures variades.

Aquests components de la dieta aporten fibra i moltes vitamines, minerals i altres substàncies bioactives que poden ser preventives de diferents tipus de càncer. Entre els càncers més importants que poden contribuir a prevenir es poden esmentar el de cavitat oral i faringe, el d’esòfag, el de pulmó, el d’estómac i el colo-rectal. Altres càncers per als quals l’evidència és menys sistemàtica són el de laringe, mama, bufeta urinària i pàncrees.

Menjar entre 600 i 800 grams diàriament de llegums, cereals (gra), tubercles i altres aliments d’origen vegetal.

Les dietes riques en cereals integrals i en llegums possiblement redueixen el risc de càncer d’estómac, i les dietes amb alt contingut en fècules poden ajudar en la prevenció del càncer de colon. Fer aquest tipus de dietes amb cereals i llegums aporta carotenoides i vitamines C i E, que poden protegir contra diferents tipus de càncer.

Evitar el consum d’alcohol. En el cas que se'n consumeixi, s’ha de limitar a dues copes o menys per dia en els homes, i a una copa o menys per dia en les dones.

Diferents estudis han mostrat de forma convincent que el consum d’alcohol augmenta el risc de patir càncer de cavitat oral i faringe, laringe, esòfag i fetge. D’altra banda, s’ha de tenir en compte que és més probable que la persona que beu també fumi, la qual cosa multiplica el risc de patir càncers com el de cavitat oral, de laringe i d'esòfag. Altres càncers que possiblement estan relacionats amb el consum d’alcohol són el de mama i el colo-rectal. Els beneficis de consumir petites quantitats de begudes amb alcohol, com el vi, per prevenir algunes malalties cardiovasculars, fan que el consum recomanat es limiti a una o dues copes al dia de begudes amb contingut alcohòlic.

Limitar el fet de menjar carn vermella (vedella, be, porc) a menys de 80 grams diaris. És preferible menjar peix, pollastre o altres tipus de carns.

Les dietes que contenen quantitats elevades de carn vermella (vedella, be o porc) o basades en productes elaborats a partir d’aquestes carns probablement incrementen el risc de patir càncer colo-rectal, i possiblement augmenten el risc de patir càncer de pàncrees, pròstata, mama i ronyó. Seria convenient que les calories aportades per aquest tipus de menjars no superi el 10% del total.

Limitar el consum de greix d’origen animal i dels aliments greixosos en general.

Les dietes riques en greix d’origen animal possiblement incrementen el risc de patir càncer de pulmó, mama, colo-rectal, d’endometri i pròstata. D’altra banda, s’ha de tenir en compte que aquestes dietes incrementen notablement el risc d’obesitat.

Limitar el consum d’aliments conservats en sal. Evitar menjars que s’hagin pogut fer malbé per estar mal conservats.

Aquests aliments probablement incrementen el risc de desenvolupar càncer d’estómac. Actualment ha disminuït considerablement l'ús de la sal i de determinat tipus de conservants, i prendre aliments que els continguin, de forma ocasional, no suposa cap risc.

Evitar aliments socarrimats. Menjar només ocasionalment carn feta a la barbacoa, així com aliments curats o fumats.

Les dietes compostes per aliments que en la seva cocció es socarrimen probablement augmenten el risc de càncer d’estómac, i quan es fan en barbacoes o molt fregits possiblement s’associen amb un augment de risc de càncer colo-rectal. Aquest tipus de cocció produeix amines aromàtiques que poden ser carcinogèniques. Els aliments fumats poden contenir hidrocarburs policíclics aromàtics que poden ser carcinogènics.

Les recomanacions dietètiques anteriors fan innecessari el consum de suplements vitamínics.

Seguir una dieta com la descrita fins ara fa que no sigui necessari prendre cap suplement vitamínic. És més, no s'ha demostrat que quan les vitamines es prenen com a suplements redueixin el risc de desenvolupar un càncer.


4. Recordi

  • NO total i definitiu al tabac.
  • Seguir les pautes d'una dieta equilibrada amb consum abundant de fruites i verdures; reduint la carn vermella i els greixos d'origen animal; evitant la sal i els aliments curats o fumats, i bevent poc alcohol, ajuda a prevenir tots els tipus de càncer en més del 30%.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar