Home - El medicament - Antibiòtics. Ús adequat

Antibiòtics. Ús adequat

Santiago Ricarte. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

El descobriment de la penicil·lina el 1929 per Alexander Fleming i el seu posterior ús com a medicament, a principi dels anys quaranta, va suposar un gran avanç terapèutic en el tractament de les malalties infeccioses, però no un pas definitiu en el seu control.

Actualment, l'ús generalitzat d'antibiòtics ha posat de manifest que, entre altres factors, un ús no adequat comporta sovint una manca d'efectivitat important, així com un augment de les resistències.

Quan s'utilitzen antibiòtics s'ha de tenir en compte que aquests són actius sobre infeccions produïdes per bacteris, però no sobre d'altres com la grip i els refredats que estan produïts per virus, casos en què són totalment inactius.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar