Home - El medicament - Resistències als medicaments

Resistències als medicaments

Centre d'Informació del Medicament
Facebook Twitter linkedin google+

4. Recomanacions

L’OMS en recomana l'ús responsable per assegurar que els antibiòtics continuïn sent eficaços.

  • Els pacients han de conèixer la importància de complir amb el règim prescrit per evitar en la mesura del possible les resistències.
  • La intervenció dels farmacèutics a través del consell assistit és una premissa bàsica per facilitar el grau d’acompliment.
  • Així mateix, és fonamental acabar el tractament sense abandonar-lo abans, així com conèixer la utilitat dels antibiòtics i com cal i no cal fer-los servir, per ser conscients del seu ús quan sigui necessari i evitar-los quan no ho sigui.


 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar