Home - El medicament - Reciclar medicaments

Reciclar medicaments

Centre d'Informació del Medicament
Facebook Twitter linkedin google+

Tots sabem que els medicaments, correctament administrats, són bons per a la salut, però quan ja no ens calen, es converteixen en un residu que, si no es recicla de manera convenient, pot contaminar el medi ambient.2. Què hem de fer amb els medicaments usats?

Amb l’objectiu d’evitar un mal ús dels medicaments i contribuir a la preservació del nostre entorn, la majoria de les 3.000 farmàcies catalanes disposa d’uns contenidors especials per dipositar els medicaments usats, caducats o en mal estat que es tinguin a casa. En cap cas aquests medicaments s'han de llençar a les escombraries ni barrejar amb altres residus, ja que són altament contaminants per a les persones, els animals i el medi ambient en general.

Aquest nou servei que ofereixen les farmàcies s'emmarca a la campanya d'àmbit nacional "per a la salut del medi ambient" i tindrà caràcter permanent. Les farmàcies que col·laboren amb aquesta iniciativa, d'adhesió voluntària, llueixen un distintiu especial per facilitar-ne la identificació. A totes hi trobarem contenidors especialment adaptats perquè els ciutadans hi puguin dipositar els medicaments usats o caducats.

A Catalunya, prop de 3.000 farmàcies disposen de contenidors per dipositar els medicaments que ja no prenem.

Per tant, és aconsellable que, quan ens calgui anar a la farmàcia, aprofitem la nostra visita per desfer-nos dels medicaments que ja no ens serveixen. És l'ocasió ideal per fer neteja de la farmaciola casolana on, massa sovint, guardem restes de medicaments, medicaments caducats o sense envàs original ni prospecte i que podrien donar lloc a confusions, a un ús incorrecte o, en algun cas extrem, a reaccions no desitjades, amb més o menys conseqüències per a la nostra salut.


3. Els medicaments una vegada dipositats en el contenidor de la farmàcia

Els medicaments que es dipositen en un contenidor són recollits periòdicament i traslladats a una planta de selecció i classificació, on seran separats segons el tipus de material de l'envàs (cartró, plàstic i vidre) i posats a disposició de plantes especialitzades per al seu reciclatge. Un cop classificades, les restes de medicaments seran eliminades mitjançant gestors de residus autoritzats que n'asseguren el correcte tractament d'acord amb la legislació vigent.

La implantació del Sistema Integrat de Gestió i Recollida d'Envasos (SIGRE) obeeix a una directiva europea del 1994 i a la corresponent normativa de l’Estat espanyol per la qual és obligatori el reciclatge d'envasos i l'eliminació de substàncies farmacèutiques.


4. Quins medicaments hem de portar a la farmàcia?

Revisi periòdicament el contingut de la seva farmaciola, almenys dues vegades l'any, i porti a la farmàcia tots aquells medicaments que ja no pren, caducats, en mal estat o els que no tenen prospecte o envàs original.

Als contenidors de la farmàcia haurem de dipositar:

 • els envasos buits de medicaments,
 • els envasos amb restes de medicaments
 • i els medicaments caducats amb els seus envasos

En cap cas hi dipositarem:

 • termòmetres,
 • pròtesis,
 • radiografies,
 • ulleres,
 • agulles,
 • materials de cures,
 • objectes tallants,
 • bosses de plasma ni cap tipus de producte sanitari, flascons o bosses per a presa de mostres de sang, femtes o orina i altres recipients
 • similars utilitzats per a finalitats analítiques.
 • Tampoc no hi dipositarem residus d'altres productes farmacèutics o de parafarmàcia.

Enllaç d'interès: Sistema de recollida selectiva de medicaments

 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar