Home - El medicament - Medicaments i conducció

Medicaments i conducció

Centre d'Informació del Medicament
Facebook Twitter linkedin google+

Tots som conscients dels efectes adversos de l'alcohol i les drogues en la capacitat de conducció. Tanmateix, la majoria de persones desconeixen que determinats medicaments poden resultar igualment perillosos a l'hora de posar-nos al volant, ja que, per la seva activitat, disminueixen la destresa necessària per conduir un vehicle.

Encara que normalment els accidents solen produir-se per la convergència de diverses circumstàncies i no per una sola causa, certs fàrmacs arriben a produir veritables alteracions de l’adequada capacitat per conduir amb seguretat. Per això, en el cas d’haver de posar-nos en tractament amb algun fàrmac, és molt important esbrinar si pot tenir algun efecte sobre la nostra capacitat de conducció, informació que sempre trobarem especificada al prospecte i gràcies a la qual podrem prevenir qualsevol possible risc.2. Capacitat de resposta menor

En altres casos, el que ocasiona una disminució de la capacitat de resposta i pot, per tant, propiciar un accident, no són les característiques específiques d'un medicament per ell mateix, sinó les interaccions que es puguin produir amb altres fàrmacs que estiguem prenent al mateix temps. Un altre factor que pot influir-hi és el desconeixement dels efectes que poden tenir els medicaments quan ens automediquem i desconeixem aquest possible efecte sobre les nostres capacitats.

Eviti conduir a l’inici d’un tractament amb fàrmacs que potencialment puguin disminuir els seus reflexos o la seva capacitat visual.

Hi ha estudis que han volgut posar de manifest l'augment del risc que suposa conduir sota els efectes d'alguns fàrmacs, a partir de subjectes que s’han vist implicats en un accident després d’haver pres medicaments. Tanmateix, la majoria no permeten establir-hi una implicació directa, i és difícil establir una relació entre la dosi administrada i el grau de deteriorament de la capacitat de conducció. La influència en positiu o en negatiu sobre aquesta capacitat està determinada per factors inherents al fàrmac, i per d’altres relacionats amb la persona que està en tractament.


3. Efectes indesitjables

Els efectes negatius dels medicaments sobre la capacitat de conducció s’anomenen efectes indesitjables, però no sempre són igual d’intensos en unes persones que en d’altres.

Els principals efectes secundaris dels medicaments que poden afectar negativament en la capacitat de conduir són:

  • l'efecte sedant (somnolència, disminució de l'alerta...),
  • les alteracions oculars (visió borrosa, trastorns d'acomodació...),
  • les alteracions auditives (brunzits, acúfens...),
  • els vertígens i les tremolors, entre d’altres.

4. La prevenció és una arma fundamental

Com prevenir una situació de risc causada per medicaments?

És molt recomanable que el pacient que comença a prendre un medicament que potencialment pugui alterar la capacitat de conduir, procuri esbrinar com reacciona davant la medicació, abans de seure al volant d’un vehicle.

Per a això, haurà d'observar com li influeix en els reflexos, en la capacitat de concentració i si li produeix excessiva somnolència.


5. Recordi

  • La reacció de l'organisme als medicaments és més significativa els primers dies del tractament i pot no ser tan forta després. Segueixi sempre les instruccions indicades pel que fa a la dosi i al temps de durada del tractament. En cas de dubte, consulti el seu metge o farmacèutic.
  • Els medicaments que potencialment poden afectar la nostra capacitat de conducció són els ansiolítics, antidepressius, tranquil·litzants o fins i tot alguns col·liris o pomades oftàlmiques que poden influir sobre la nostra correcta visió. Els medicaments per tractar els refredats o les al·lèrgies també poden disminuir els nostres reflexos. Concretament els antihistamínics poden produir somnolència, sedació i disminució dels reflexos. En cas de dubte, consulti sempre el metge o farmacèutic. Sàpiga que un simple descongestionador nasal pot afectar-lo.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar