Home - El medicament - Medicaments falsos

Medicaments falsos

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Facebook Twitter linkedin google+

4. Els medicaments falsificats no són útils per tractar o prevenir la malaltia que patiu

Si compreu un medicament falsificat, és molt possible que no contingui el principi actiu en la quantitat suficient per ser eficaç, que sigui excessiu i resulti perjudicial per a la salut o, senzillament, que no el contingui.

De la mateixa manera, en la seva composició poden haver-hi impureses o altres substàncies nocives i/o estar contaminat. També es pot haver fet malbé. La informació que acompanya un medicament falsificat pot ser alhora insuficient per garantir-ne l’ús segur.

Sense consell ni seguiment mèdic resulten encara més perillosos.

El canal farmacèutic és l’únic segur per adquirir medicaments. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar