Home - El medicament - Medicaments. Interaccions

Medicaments. Interaccions

Núria Casamitjana. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

2. Tipus

  • Un cas d’associació beneficiosa seria, per exemple, la presa de diversos antibiòtics que exerceixen un efecte sinèrgic, és a dir, major que la suma del que tindrien si es prenguessin com a medicaments independents. Aquesta associació ajuda, per tant, al tractament.
  • En altres casos, la interacció no es desitja, ja que pot disminuir l'acció d'un dels medicaments o de tots dos, o augmentar els efectes adversos que puguin presentar. Normalment un medicament pot modificar l'absorció de l'altre, el seu metabolisme o la transformació o eliminació posterior. En qualsevol cas, s'està modificant la forma normal d'activitat.


 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar