Home - El medicament - Medicaments i aliments. Interaccions

Medicaments i aliments. Interaccions

Marta Castells. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

Parlem d'interacció quan un medicament no exerceix l'efecte esperat a causa de la presència d'un aliment o d’un altre medicament que en modifica l’eficàcia. Els medicaments i els aliments poden influir entre si tant de manera positiva, per exemple afavorint-ne l’absorció, com de forma negativa, impedint-la.

Les interaccions són molt variades i poden oscil·lar des d'augmentar la toxicitat d'un medicament en ingerir-lo amb determinats aliments, fins a anul·lar-ne l’efectivitat en prendre'l amb uns altres. Per aquestes raons, és molt important que el pacient sàpiga la medicació que pren, per a què serveix i com l’ha de prendre en relació amb els àpats.

Quan pren més d’un medicament, ha de conèixer quins pot prendre junts i quins ha de prendre sols.


 


2. Indicacions específiques

És imprescindible que el pacient segueixi, en cas que n’hi hagi, les indicacions especifiques del professional. Així, “en dejú” significa que el medicament s’ha de prendre almenys una hora abans de menjar o dues hores després d'haver acabat. I quan li indiquen “amb els àpats”, vol dir durant l’àpat o just després de dinar. L'opció de prendre un medicament amb els àpats se sol utilitzar per disminuir les molèsties gàstriques que pugui causar, i de vegades per afavorir-ne l’absorció.

En tots els casos cal evitar el consum de begudes alcohòliques amb qualsevol medicació.

Cal tenir en compte que les interaccions entre aliments i medicaments van en tots dos sentits, és a dir, que hi ha fàrmacs que poden impedir l'absorció d'algun dels nutrients dels aliments. Per exemple, l'ús continuat de laxants pot impedir l'absorció de les vitamines liposolubles. El consum habitual de cafè o te en grans quantitats pot impedir l'absorció del ferro, tant provinent d'un aliment, per exemple la carn, com dels suplements de ferro presos en forma de comprimits. Un altre exemple: un aliment molt comú per als mediterranis, l'all, pres en grans quantitats pot potenciar amb excés l'efecte de la medicació anticoagulant.

Les interaccions són molt variades i poden oscil·lar des d'augmentar la toxicitat d'un medicament en ingerir-lo amb determinats aliments, fins a anul·lar-ne l’efectivitat en prendre'l amb uns altres.


3. Precaucions

En la majoria dels casos, les interaccions existeixen però no arriben a influir en l'eficàcia de la medicació. Tanmateix, cal tenir una precaució especial amb els medicaments que tenen un marge terapèutic molt estret, és a dir, els que per ser efectius s’han de prendre en una dosi exacta, perquè si se’n pren menys no fan efecte i si se’n pren més d'aquesta quantitat es converteixen en tòxics.

També cal tenir una vigilància especial, ja que hi ha més risc d'interaccions, amb els pacients d'edat avançada i els que pateixen malalties cròniques que consumeixen diversos medicaments, ja que a més de les interaccions dels aliments amb els fàrmacs, també els medicaments poden interaccionar entre ells.

En resum: les interaccions entre els aliments i els fàrmacs són múltiples. En uns casos poden ser beneficioses, perquè disminueixen els efectes adversos o augmenten l'eficàcia del medicament, però en altres casos poden ser no desitjables i comportar al fracàs del tractament. Per aquest motiu és important conèixer la forma correcta de prendre el fàrmac, per tal d'obtenir l'efecte terapèutic desitjat.


4. Recordi

  • Els suplements de vitamines i minerals, així com les plantes medicinals o els productes anomenats “naturals”, també poden presentar interaccions.
  • Eviti prendre alcohol quan es mediqui.
  • Consulti el seu farmacèutic sobre la pauta correcta d'administració dels medicaments, sobretot si en consumeix uns quants.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar