Home - El medicament - Drogues i conducció

Drogues i conducció

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

4. Drogues al·lucinògenes

Un altre grup important a tenir en compte seria el de les drogues al·lucinògenes: fongs, LSD i ketamina, entre d'altres.

Són substàncies capaces de produir al·lucinacions, canvis de percepció de la realitat o visions imaginàries, i que depenen molt de l'estat d'ànim de la persona que les consumeix, accentuant un possible malestar o un problema psicològic, puntual o passatger. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar