Home - El medicament - Drogues i conducció

Drogues i conducció

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

En un nombre molt elevat d'accidents de trànsit està present com a element determinant el consum d'alcohol i altres drogues. Per dir-ho amb xifres: a Europa moren cada any prop de 57.000 persones en veure's involucrades en accidents de trànsit en què l'alcohol es presenta com a element determinant.

S'hi han efectuat moltes campanyes de sensibilització: campanyes informatives, dissuasives i fins i tot coercitives. Tanmateix, a pesar d'aquestes accions, encara hi ha un problema important de mentalització i conscienciació de molts ciutadans respecte a aquestes situacions de risc.2. Drogues depressores

L'alcohol, igual que altres drogues depressores del sistema nerviós -com el cànnabis, els opiacis (heroïna, morfina, metadona), l'èxtasi líquid o els tranquil·lizants (ansiolítics, hipnòtics)-, disminueix moltíssim la capacitat de reacció de l'individu, la capacitat de concentració i els reflexos.

Això es tradueix en situacions de risc durant la conducció, tant per al conductor i els ocupants del vehicle com per a la resta de vehicles i persones que circulen pels voltants.


3. Substàncies estimulants

Pel que fa a substàncies estimulants com les amfetamines, la cocaïna o l'èxtasi, és evident que també suposen un risc important per a la conducció.

El consum d'aquestes substàncies pot produir una falsa sensació de control, de disminució de la fatiga i de disminució de la son.

No obstant això, és una percepció equivocada que es pot traduir en descoordinació, reflexos minimitzats i problemes visuals i auditius, tot això accentuat si es barregen amb altres tipus de substàncies.


4. Drogues al·lucinògenes

Un altre grup important a tenir en compte seria el de les drogues al·lucinògenes: fongs, LSD i ketamina, entre d'altres.

Són substàncies capaces de produir al·lucinacions, canvis de percepció de la realitat o visions imaginàries, i que depenen molt de l'estat d'ànim de la persona que les consumeix, accentuant un possible malestar o un problema psicològic, puntual o passatger.


5. La conducció

En resum, podem afirmar que el consum de qualsevol droga pot influir de forma negativa en la capacitat de control i reacció quan una persona condueix.

L'alcohol és la substància que més protagonisme adquireix, i al voltant de la qual s'estructuren la majoria de les campanyes preventives, però és important informar de la situació d'enorme risc que s'adquireix quan es condueix sota els efectes de qualsevol altra droga. Els controls d'alcoholèmia serveixen per dissuadir moltes persones a l'hora d'agafar el cotxe després d'haver begut alcohol, i encara es valora més la possible sanció que la pròpia seguretat personal i dels que ens envolten.

Per tant, si es consumeix qualsevol substància -recorda que no hi ha consum sense risc-, hem de planificar i avaluar la possibilitat de traslladar-nos en vehicles conduïts per algun amic o familiar que no hagi consumit res, o fer-ho en transports segurs: transport públic, taxi...

Totes les persones que han patit algun accident de trànsit després d'haver consumit una o més substàncies, segur que pensaven que controlaven la situació; que arribarien a casa; que era millor agafar el cotxe per recórrer una distància relativament curta -quan s'està sota els efectes de qualsevol substància, les distàncies es fan molt, molt llargues- que estar buscant un amic que els dugués a casa o esperant una bona estona per trobar un taxi o el transport públic. Però de vegades aquest esforç resulta força rendible i suposa no posar en risc la nostra vida ni la dels que ens envolten.


6. Recordi

  • Conduir sota els efectes de qualsevol droga suposa un risc important de tenir un accident. Si en consumeixes, no condueixis.
  • Planifica la nit i tingues en compte la possibilitat d'utilitzar transports segurs o amb persones que sàpigues que no han consumit cap tipus de substància.
  • Les substàncies estimulants produeixen una falsa sensació de control, disminució de la fatiga i disminució de la son. Però recorda que la capacitat de reacció no és la mateixa, i una cosa és la pròpia percepció i una altra la realitat.
  • Esperar una estona que se'ns passin els efectes no és la solució. Els efectes triguen molt a desaparèixer.
  • Recorda que no hi ha consum sense risc.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar