Home - El medicament - Drogues i conducció

Drogues i conducció

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

En un nombre molt elevat d'accidents de trànsit està present com a element determinant el consum d'alcohol i altres drogues. Per dir-ho amb xifres: a Europa moren cada any prop de 57.000 persones en veure's involucrades en accidents de trànsit en què l'alcohol es presenta com a element determinant.

S'hi han efectuat moltes campanyes de sensibilització: campanyes informatives, dissuasives i fins i tot coercitives. Tanmateix, a pesar d'aquestes accions, encara hi ha un problema important de mentalització i conscienciació de molts ciutadans respecte a aquestes situacions de risc.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar