Home - El medicament - Anestèsics com a droga d'abús

Anestèsics com a droga d'abús

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

Actualment, no hi ha en el nostre entorn un consum excessiu d'anestèsics per a ús lúdic i recreatiu, encara que es fa evident en països com Anglaterra o els EUA. Però s'ha detectat un increment significatiu del consum d'anestèsics, la toxicitat dels quals ha començat a fer efecte en molts consumidors.

Per això, quan s'observa un increment notable en països com els esmentats -estàndards i catalitzadors de modes i consums-, ens adonem que l'oferta i la disponibilitat en el nostre entorn poden augmentar de manera notable.

Quan parlem d'anestèsics per a ús recreatiu, ens estem referint sobretot a tres substàncies: el GHB (gamma-hidroxibutirat) o "èxtasi líquid", la ketamina, i el PCP (fenciclidina) o "pols d'àngel". Totes tres es van fer servir en el passat com a anestèsics en humans, però es van deixar d'utilitzar pels efectes adversos que produïen i per l'aparició d'anestèsics més segurs i amb menys problemes en l'administració i la recuperació dels pacients. Avui dia, tots tres es poden trobar al mercat negre, i consumir-los és altament perillós.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar