Home

MPOC

Mercè Barau, Cristina Rodríguez i Maria Estrada. Farmacèutiques, F. Burgos i J. Giner. Infermers, D. Castillo i Rafel Guayta. Metges.
Facebook Twitter linkedin google+

3. Impacte social

L’impacte de la MPOC a la nostra societat és molt més alt del que la gent pensa:

  • Al nostre país la pateix una de cada 10 persones més gran de 40 anys.
  • Representa la quarta causa de mort al món i la xifra va en augment. Les previsions de l’Organització Mundial de la Salut la situen, l’any 2010, com una de les causes més importants de mala qualitat de vida i de pèrdua d’esperança de vida.
  • A casa nostra, a Catalunya,  és una de les causes més freqüents d’atenció mèdica, especialment  a urgències, degut a les reaguditzacions que es pateixen durant la seva evolució.
  • La repercussió econòmica sobre el sistema sanitari es molt elevada.

Per tot això, és un greu problema per a la Salut Pública. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar