Home

MPOC

Mercè Barau, Cristina Rodríguez i Maria Estrada. Farmacèutiques, F. Burgos i J. Giner. Infermers, D. Castillo i Rafel Guayta. Metges.
Facebook Twitter linkedin google+

2. Què és la MPOC?

Segons la definició de la “European Respiratory Society” la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és un procés que es pot prevenir i tractar, caracteritzat per una limitació al flux aeri, no totalment reversible, generalment progressiva i associada a una resposta inflamatòria anormal dels pulmons a partícules o gasos nocius, fonamentalment produïts per l’hàbit tabàquic o tabaquisme. Sota aquest terme mèdic s’agrupen les malalties conegudes popularment com emfisema o bronquitis crònica.

Les persones afectades de MPOC presenten una dificultat per omplir i buidar els pulmons, així com per mobilitzar les secrecions. Per això, han de tossir o respirar més sovint per poder fer la seva vida normal. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar