Home

Consultes més freqüents

El farmacèutic et recomana
Facebook Twitter linkedin google+

1- Tinc el nas tapat, què em pot donar?
2- Tinc mal de cap.
3- Fa dies que no vaig de ventre...
4- Des que li he canviat la llet, el nen va restret.
5- El nen té diarrea.
6- Tinc molta tos, finalment vull deixar de fumar.
7- El nen ha agafat polls, què he de fer?
8- Què hauria de tenir a la farmaciola de casa?
9- Aquest medicament s’ha de prendre abans o després dels àpats?
10- Em puc prendre aquest medicament que li van receptar a la meva mare?

 

Consultes de la
1 a la 10
Consultes de la
11 a la 20
Consultes de la
21 a la 30
Consultes de la
31 a la 40

 

1 Tinc el nas tapat, què em pot donar?

Els medicaments que hi ha per destapar el nas són gotes o esprais nasals. Però és important saber que aquests productes només serveixen per alleugerir les molèsties que causa la congestió nasal, i no per tractar la causa que les provoca.

Per tant, si la congestió nasal és a conseqüència d’un refredat o d’una al·lèrgia, a més a més ens haurem de tractar per eliminar-ne la causa. D’altra banda, si vostè és hipertens, ha de saber que la majoria dels productes que s’apliquen pel nas porten un medicament que fa pujar la pressió arterial.

menú


2 Tinc mal de cap

El mal de cap comú es pot tractar amb analgèsics. Si en un període aproximat de 5 dies no millora, s’haurà de consultar el metge. Perquè el pugui tractar correctament, és important fer saber al seu metge o farmacèutic des de quan es tenen els símptomes i si ja s’ha pres algun medicament per alleugerir-lo.

També ha de saber que són causes freqüents de mal de cap l’estrès, el refredat, els problemes de visió, la febre o la sinusitis. En aquests casos, s’haurà de tractar la malaltia o el factor causant que sigui. Si pateix sovint de "migranya", és important que vagi al metge per tal de ser diagnosticat correctament.

+ informació   menú


3 Fa dies que no vaig de ventre…

Si fa més de dos o tres dies que no ha anat de ventre, cal fer alguna cosa. El ritme normal d’evacuació està entre 3 defecacions setmanals i 3 diàries. Així, es considera restrenyiment quan el ritme de deposicions és de menys de tres per setmana durant un període mínim de tres mesos.

El remei més senzill són els supositoris de glicerina. Per combatre l’estrenyiment, és convenient revisar l’alimentació augmentant el consum de fibra, la ingesta de líquids i evitant el sedentarisme.

Si amb això no en té prou o no li funciona, existeixen gotes o comprimits amb efecte laxant que l’ajudaran a evacuar. Si té dolors al ventre, és important que ho faci saber al seu farmacèutic ja que, en aquest cas, prendre aquests medicaments podria estar contraindicat a causa d’altres problemes de salut.

+ informació   menú


4 Des que li he canviat la llet, el nen va restret...

De vegades, en incorporar nous aliments, els nens noten el canvi. El restrenyiment es pot combatre incrementant la ingesta de líquids i, si cal, amb l’administració de supositoris de glicerina fins que el nen s’adapti a la nova alimentació.

+ informació   menú


5 El nen té diarrea

Davant de la diarrea és molt important evitar la deshidratació, sobretot si es tracta de nadons, nens o gent gran. Per això, ens cal saber quantes deposicions fa i com són aquestes. Si la deposició és molt líquida, com "aigua", cal administrar líquids com a primera mesura d’urgència (si cal en culleretes fins que admeti beure amb normalitat).

Les causes de la diarrea poden ser diverses, com la intolerància a la lactosa o les infeccions intestinals. L’aparició de les dents també pot donar lloc a l’aparició de diarrea. És aconsellable que, durant uns dies, el nen faci una dieta astringent a base d’arròs, pastanaga...

menú


6 Tinc molta tos, vull deixar de fumar!

El tabac disminueix la capacitat pulmonar i, quan un fumador es refreda, té més dificultats per curar-se. Els beneficis de deixar de fumar es noten de seguida. En pocs dies es recupera l’agilitat, s’és capaç de caminar i pujar escales sense cansar-se i fer esport sense perdre l’alè.

Si ha decidit deixar el seu hàbit, el farmacèutic l’aconsellarà sobre la utilització dels pegats, xiclets o comprimits.

+ informació   menú


7 El nen ha agafat polls, què he de fer?

Si el nen es rasca sovint darrere les orelles i/o al clatell, hem de comprovar l'existència de polls en el cabell. Només quan hi hagi constància de la infestació cal posar-hi remei. El seu farmacèutic l’aconsellarà sobre el producte a utilitzar. És important seguir estrictament les instruccions dels diferents productes comercialitzats tenint en compte que, amb molts d'aquests, s'haurà de repetir el tractament diverses vegades per tal de matar els polls adults que van sortint de les llémenes.

Cal no oblidar submergir en la loció els objectes relacionats amb els cabells (pintes, raspalls, passadors, ornaments, etc.). També caldrà que desinfectem la roba i els llençols, les joguines, les estores i els entapissats.

És important que ho comuniquem a les persones que tenen contacte habitual amb el nen i, sobretot, a l’escola per si hi ha d’altres nens afectats. Recordeu que el tractament només s’ha de fer en cas d’infestació, mai utilitzarem els productes com a prevenció per tal d’evitar els polls resistents.

+ informació   menú


8 Què hauria de tenir a la farmaciola de casa?

Una farmaciola ha de contenir medicaments i el material sanitari necessari en bon estat, per poder alleugerir les molèsties, curar les petites ferides o assistir els petits accidents (mareigs, talls, caigudes, etc.). Cal tenir-la instal·lada o guardada en un lloc on no faci massa calor ni hi hagi humitat, i protegida de la llum. Cal que, com els medicaments, estigui fora de l'abast dels nens.

Els principals medicaments que es recomana tenir a la farmaciola són analgèsics (àcid acetilsalicílic, paracetamol o ibuprofè per al dolor), antitèrmics, antidiarreics, antitussígens, antial·lèrgics, mucolítics i expectorants, antisèptics faríngics (per al mal de coll), algunes gotes per als ulls, liniment (per als cops sense ferida) i solució antisèptica.

El material sanitari més important està composat per alcohol, aigua oxigenada, compreses de gasa estèril, benes de gasa, bena elàstica, esparadrap, tiretes, termòmetre, pinces i tisores amb punta rodona. També és important incloure un llistat amb els principals telèfons d’urgència: farmàcia, centre d’atenció primària, informació toxicològica, policia, bombers, ambulàncies…

És important revisar la farmaciola com a mínim un cop l’any de manera que no hi hagi medicaments caducats, mal conservats o poc identificats, pinces i tisores rovellades o termòmetre que no funcioni. Els medicaments que ja no serveixin es portaran a la farmàcia per a la destrucció controlada i per preservar el medi ambient.

+ informació   menú


9 He de prendre aquest medicament abans o després dels àpats?

L’efecte dels medicaments es pot veure modificat per la presència dels aliments. En general, si es pren el medicament amb l’estómac buit notem l’efecte abans. Però en alguns casos s’aconsella prendre’l després dels àpats per reduir les molèsties a l’estómac.

El farmacèutic t’aconsellarà de com s’ha de prendre expressament el medicament: en dejú, amb aigua, amb suc de fruita, no amb llet, no amb aliments, etc.

+ informació   menú


10 Em puc prendre aquest medicament que li van receptar a la meva mare?

Prendre un medicament sense consell del farmacèutic o mèdic s’anomena "automedicació". Els tractaments que ens han receptat són individuals. Mai es recomana prendre un medicament que hagin receptat a una altra persona, tot i que els símptomes siguin "iguals"; ni tampoc hem de recomanar un medicament que ens ha anat bé a una altra persona. Abans de prendre un medicament "recomanat" consulteu al farmacèutic o metge.

+ informació   menú1- Em costa dormir a les nits…
2- Tinc els ulls vermells, coïssor, lleganyes…
3- Tinc molta tos, em pot donar alguna cosa?
4- Si m’estic prenent un antiinflamatori, em puc prendre quelcom per al refredat?
5- Voldria una crema de protecció solar…
6- M’han dit que he de menjar sense sal, què puc fer?
7- Què he de menjar per reduir el colesterol a la sang?
8- Com funciona aquest inhalador?
9- Aquest medicament s’ha de guardar a la nevera?
10- He perdut el prospecte i ara no recordo per a què serveix aquest medicament


Consultes de la
1 a la 10
Consultes de la
11 a la 20
Consultes de la
21 a la 30
Consultes de la
31 a la 40

1 Em costa dormir a les nits...

Els problemes per dormir són cada dia més freqüents, a causa del ritme de vida actual. El primer que podem fer és provar de prendre una infusió calenta com la til·la o la melissa, o comprimits de plantes medicinals com la valeriana o la passiflora. També pot provar de realitzar exercicis de relaxació (no oblidi que l’exercici físic intens a última hora pot dificultar el son), sopar lleuger, evitar veure pel·lícules d’acció o prendre begudes excitants a la nit que ens podrien desvetllar.

Si no notem cap millora, caldrà adreçar-se al metge per analitzar-ne les causes i, si cal, aquest ens receptarà un medicament més adient.

+ informació   menú


2 Tinc els ulls vermells, coïssor, lleganyes...

Les molèsties lleus als ulls, com ara l’ull vermell o la coïssor, es tracten amb gotes o fent banys oculars. De vegades l’ambient sec, carregat de fum, el vent, treballar amb l’ordinador, provoquen que notem els ulls com si hi tinguéssim "sorra". Generalment, només aplicant-hi un col·liri suau o bé les "llàgrimes artificials" per rentar o hidratar la mucosa de l’ull, o bé fent banys amb la "banyera ocular", s’eliminen aquestes molèsties. Cal també adoptar mesures higièniques per evitar la fatiga ocular: bona il·luminació, distància de lectura adequada, ús adequat de les lents de contacte, etc.

L’aparició de lleganyes ens pot indicar que tenim una infecció, tot i que no sempre és així. L’ull vermell també pot ser senyal de conjuntivitis. En aquests dos últims casos, cal tenir cura de no tocar-se els ulls i d’utilitzar tovalloletes d’un sol ús. En el cas de produir dolor o si no milloren els símptomes en 2 o 3 dies, cal adreçar-se al metge.

+ informació   menú


3 Tinc molta tos, em pot donar alguna cosa?

La tos és una resposta natural del cos humà. Es produeix quan volem expulsar, per exemple, la mucositat acumulada. De vegades la tos es produeix a causa de l’al·lèrgia. No sempre és aconsellable prendre alguna cosa per a la tos, ja que eliminem la reacció natural del cos i ens serà més difícil expectorar.

Alguns dels medicaments per a la tos poden produir restrenyiment, fet que s’haurà de tenir en compte en les persones que en pateixen per no agreujar-lo. Els remeis per a la tos poden ser xarops, comprimits i supositoris. Si en el termini d’una setmana la tos no millora, caldrà adreçar-se al metge per trobar la causa que la produeix.

+ informació   menú


4 Si m’estic prenent un antiinflamatori, em puc prendre quelcom per al refredat?

Cal anar amb compte, ja que la majoria de medicaments per al refredat contenen àcid acetilsalicílic, ibuprofè o paracetamol. Excepte aquest últim, els altres dos tenen efectes antiinflamatoris i poden ser incompatibles amb algun altre antiinflamatori prescrit pel metge, ja que poden augmentar la irritació a l’estómac i el risc de patir una llaga o úlcera.

Per aquest motiu, sempre que es prengui un medicament de manera crònica, cal comunicar-ho al farmacèutic o al metge perquè ho tinguin en compte i, així, evitar que puguin aparèixer efectes no desitjats.

menú


5 Voldria una crema de protecció solar...

Els raigs del sol tenen efectes beneficiosos (vitamina D) i perjudicials (envelliment prematur, càncer de pell). Per tal d’evitar els efectes nocius del sol cal protegir-se amb cremes que portin un filtre solar. Aquestes cremes s’han d’aplicar mitja hora abans de la exposició al sol, sigui al mar, a la muntanya o la neu.

El farmacèutic us aconsellarà quin és el millor producte i quin índex de fotoprotecció haureu d’utilitzar segons es tracti d’un nen, d’un adult o d’una persona gran, i en funció del lloc i del temps d’exposició al sol.

+ informació   menú


6 M’han dit que he de menjar sense sal, què puc fer?

Si un professional sanitari li ha recomanat menjar sense sal és perquè menjar salat el pot perjudicar: pressió de la sang elevada, problemes de retenció de líquids, etc. Els aliments que més sal contenen són les anxoves, el bacallà, les conserves, els formatges, els aliments precuits, les sopes de sobre, les pastilles de brou, etc. També cal anar amb compte amb el pernil, els embotits i, per descomptat, no afegir sal durant la preparació dels àpats.

+ informació   menú


7 Què he de menjar per reduir el colesterol a la sang?

El colesterol és una substància que es troba en els aliments de procedència animal: carn de be, carn de porc, embotits, mantega, etc. El rovell de l’ou també té un contingut elevat de colesterol. Els greixos saturats que es troben en els dolços i pastissets, encara que no tenen colesterol, poden contribuir a fer que augmenti a la sang. D’aquests aliments, doncs, haurem de moderar-ne molt el consum si volem reduir el colesterol que ingerim amb l’alimentació. D’aquesta manera, contribuirem a rebaixar-ne la concentració a la sang i a reduir la incidència de problemes cardíacs.

També s’ha comprovat que el consum d’oli d’oliva és beneficiós per controlar els nivells de colesterol en el nostre cos.

+ informació   menú


8 Com funciona aquest inhalador?

Els inhaladors són uns dispositius que permeten l’administració de medicaments per via respiratòria/inhalada. El seu maneig és una mica complex i cal conèixer bé la tècnica per tal d’assegurar-nos que el medicament arribarà als pulmons. Cada vegada més, la indústria farmacèutica inventa dispositius fàcils de fer servir per poder ser utilitzats tant per nens com per adults.

El farmacèutic li explicarà com funciona cadascun d’ells i com fer-ho perquè el medicament entri a l’organisme i faci l’efecte esperat. També li dirà què ha de fer abans i després d’utilitzar un inhalador.

+ informació   menú


9 Aquest medicament s’ha de guardar a la nevera?

Alguns medicaments necessiten temperatures baixes per conservar-se i no perdre l’efecte terapèutic. Per això, cal guardar-los a la nevera i seguir les instruccions del laboratori fabricant.

En alguns casos aquests medicaments hauran d’estar-se sempre a la nevera (2ºC-8ºC); en d’altres, només un cop s’hagin obert (per exemple xarops d’antibiòtics).

Alguns, encara que ja s’hagin obert, es podran guardar fora de la nevera (per exemple algun col·liri). El farmacèutic l’informarà sobre com ha de guardar el seu medicament.

menú


10 He perdut el prospecte i ara no recordo per a què serveix aquest medicament

Els medicaments s’han de guardar en el seu envàs original i amb el prospecte corresponent per saber, en tot moment, per a què serveixen, com s’han de prendre i, sobretot, a qui l’hi varen receptar. Així evitarem confusions amb la resta de la medicació i no en prendrem més del compte (sobredosi).

Si té a casa algun medicament que ja no ha de prendre, porti’l a la farmàcia per evitar equivocacions i patir algun efecte no desitjat. Al mateix temps que contribuïm a la recollida selectiva, evitarem contaminar el medi ambient.

menú1- El nen ha caigut i s’ha fet una ferida...
2- Què em puc prendre per al dolor de la regla?
3- Què em puc posar per a les cremades?
4- El nen té el culet irritat…
5- Em cau molt el cabell, què puc fer?
6- Em vull aprimar, què em recomana?
7- Tinc uns medicaments caducats, què en faig?
8- Tinc mal d’orella…
9- Estic en tractament per la pressió arterial, puc prendre infusions de plantes?
10- Com m’he de prendre aquest medicament?


Consultes de la
1 a la 10
Consultes de la
11 a la 20
Consultes de la
21 a la 30
Consultes de la
31 a la 40

1. El nen ha caigut i s’ha fet una ferida...

En el cas de ferides, talls, etc., el primer que s’ha de fer és rentar la zona afectada amb aigua i sabó. Després, si la lesió no és profunda, cal posar-hi un desinfectant.

Si la lesió és important cal adreçar-se a un centre mèdic per si és necessari posar punts de sutura. També és important saber si el nen o la persona ferida està protegida contra el tètanus: vacunació antitetànica.

+ informació   menú


2. Què em puc prendre per al dolor de la regla?

El dolor de regla o dismenorrea és un dolor que pateixen algunes dones just abans o durant la menstruació. Aquest dolor es localitza a la part abdominal o de la pelvis, la intensitat pot ser variable i sol durar, en la majoria dels casos, un parell de dies. De vegades pot irradiar cap a la part baixa de l’esquena o cap a les cames. Per calmar el dolor, una opció és aplicar escalfor o bé prendre algun analgèsic tipus ibuprofè o paracetamol.

+ informació   menú

3. Què em puc posar per a les cremades?

És molt important saber amb què ens hem cremat, quina és la part del cos afectada i quin és el grau de les cremades sofertes. Si la zona cremada és molt gran o és una zona delicada com ara la cara, cal adreçar-se a un centre mèdic. Si es tracta d’una cremada de les que podem anomenar "casolanes", el primer que s’ha de fer és refredar la pell afectada mitjançant aigua freda, bé directament de l’aixeta o bé amb compreses mullades. Després hi aplicarem una pomada amb desinfectant. Si apareix una butllofa, aquesta no s’ha de rebentar, ja que la pell mateixa fa de barrera protectora per a les infeccions. També haurem de recordar si estem ben vacunats contra el tètanus.

menú


4. El nen té el culet irritat...

Si el nen porta bolquers es pot tractar d’una dermatitis del bolquer, que és una inflamació i un envermelliment de la pell a la zona coberta. Aquest trastorn va des d’una petita irritació fins a l’aparició de butllofes i pústules.

Les causes poden ser la presència d’amoníac, que prové de la descomposició de l’orina, substàncies irritants d'aquesta i excrements. Així mateix, la manca d’aireig de la zona, en definitiva la calor, la humitat i l’entorn alcalí produïts per la poca freqüència en el canvi dels bolquers, també indueixen a la irritació de la pell del nen.

El remei és posar-hi cremes o pomades protectores o emol·lients, i sobretot augmentar la freqüència del canvi de bolquers.

+ informació   menú


5. Em cau molt el cabell, què puc fer?

La caiguda del cabell es deu a diverses causes, entre elles una predisposició genètica, encara que, a la tardor, hi ha sempre una caiguda normal del cabell. Així mateix, la feina, l’estrès, situacions de fort impacte emocional poden fer caure el cabell. Tanmateix, en alguns casos, es deu a un dèficit d’alguns minerals com ara el ferro (menstruació, postpart, dietes d'aprimament, etcètera), i cal fer una analítica per comprovar-ho.

El cicle natural del cabell suposa que cada 4-5 anys es produeix una renovació. Els productes que podem aplicar al cabell són xampús i locions. El farmacèutic li recomanarà el xampú i loció més adient per a cada tipus de cabell o tractament; a més, pot recomanar-li un suplement dietètic, depenent de cada cas.

+ informació   menú


6. Em vull aprimar, què em recomana?

En primer lloc, cal comprovar si necessita aprimar-se. Cal conèixer si l'augment de pes ha estat sobtat. En cas que aquest hagi estat progressiu, cal revisar els hàbits alimentaris i d'estil de vida. Si no són els adequats, cal seguir una dieta saludable, augmentant la ingesta de verdures, fruites, peix, etcètera, reduint la ingesta de greixos, pastes, embotits, aperitius i begudes refrescants, així com el consum d’alcohol. Així mateix, augmentant l’activitat física, sempre en funció de les seves possibilitats físiques.

La restricció calòrica en els nens cal fer-la amb molta precaució, ja que estan en un període de creixement. Consulti sempre amb el pediatre.

+ informació   menú


7. Tinc uns medicaments caducats, què en faig?

Els medicaments, un cop han caducat, els hem de retirar de la farmaciola, per evitar prendre’ls i patir un efecte no desitjat.

Un cop revisada la farmaciola, com a mínim un cop l’any, portarem els medicaments caducats i els que ja no haguem de prendre a la farmàcia, on els recolliran per a la destrucció controlada i per preservar el medi ambient.

+ informació   menú


8. Tinc mal d’orella...

El dolor a l'oïda pot ser degut a diverses causes: inflamació per un cop d’aire, pel fred, per la mucositat acumulada, etcètera, o bé a causa d'una infecció.

El remei que podem prendre en primer lloc és un analgèsic, tipus paracetamol, àcid acetilsalicílic o ibuprofè.

menú


9. Estic en tractament per la pressió arterial, puc prendre infusions de plantes?

Les plantes medicinals, tot i ser preparats naturals, poden tenir també interaccions amb la medicació prescrita. El farmacèutic és la persona adient per aconsellar sobre quines plantes medicinals pot prendre i li recomanarà, si cal, aquella o aquelles més adequades per al seu trastorn de salut, tenint en compte la seva medicació habitual.

menú


10. Com m’he de prendre aquest medicament?

L’activitat d’un medicament depèn de molts factors, però sobretot de la manera de prendre’ls. És molt important seguir les instruccions del metge o farmacèutic quant a respectar l’horari de les preses (1 comprimit cada 12 hores), la dosificació (1 cullerada de 5 ml), la durada del tractament (6 dies) i sobretot si s’ha de prendre en dejú o amb els àpats, dissolt amb aigua o suc de fruita, dissoldre'l a la boca o empassar-se'l sencer, sense trossejar-lo, etc.

El farmacèutic li indicarà i, si cal o vostè ho demana, li anotarà la manera de prendre la medicació per obtenir l’efecte esperat.

+ informació   menú

 


1- Com ha de ser l’alimentació d’una embarassada?
2- Quins complements són recomanables durant l’embaràs?
 

Consultes de la
1 a la 10
Consultes de la
11 a la 20
Consultes de la
21 a la 30
Consultes de la
31 a la 40

1 Com ha de ser l’alimentació d’una embarassada?

En general, l’alimentació ha de ser variada, equilibrada, fraccionada (com a mínim, 5 àpats al dia) i  en horaris regulars. L’esmorzar ha de ser abundant i cal beure un mínim de dos litres d’aigua diaris. És important  menjar aliments frescos i reduir els precuinats i els enllaunats.

L’alimentació de la mare, inclús des d’abans de la gestació, té un paper fonamental per afavorir un millor estat de salut materno-infantil.

+ informació  menú


2 Quins complements són recomanables durant l’embaràs?

Durant l’embaràs augmenten els requeriments energètics, de proteïnes, vitamines i minerals. En ocasions la dieta no és suficient i és necessari recórrer a complements.

Els complements més destacats recomanats per a dones embarassades i postpart són:

Àcid fòlic
Nutrient essencial que intervé en la síntesi de l’ADN i les proteïnes. Prevé l’espina bífida i altres conseqüències.
Iode
L’OMS dictamina que el dèficit d’aquest element és la primera causa, després de la inanició extrema, de retard mental i paràlisi cerebral evitable en el món. És un nutrient essencial per a la síntesi d’hormones tiroïdals.
Ferro
Deficiència nutricional més freqüent a l’embaràs. En el segon i tercer trimestre es pot donar un balanç negatiu en què no s’arriben a cobrir els requeriments a través de l’alimentació.
Calci
La població espanyola arriba als nivells recomanats. Aliments i complements que contenen calci poden reduir l’absorció de ferro, pel que convé prendre’ls per separat.

+ informació   menú

 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar