Home

Cànnabis

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

10. Risc de dependència

El risc de dependència és relativament baix quan s'administra cànnabis durant un període curt de temps (per exemple, com a tractament per reduir les nàusees i vòmits produïts per la quimioteràpia). En el cas d'un tractament més llarg (dolor, esclerosi múltiple...), el risc de dependència és més elevat, i en aquests casos serà molt important valorar l'efecte benefici/risc i prendre una decisió.

Alguns usuaris manifesten patir síndrome d'abstinència si aturen bruscament el consum. Aquesta síndrome, que és moderada, es caracteritza per irritabilitat, nerviosisme, trastorns de la son, hiperhidrosi (secreció de suor exagerada) i anorèxia.

S'ha d'aclarir que la dependència ve determinada per factors més psicològics que físics.

Cal minimitzar tant com es pugui els riscos associats al consum de cànnabis per a ús terapèutic. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar