Home

Cànnabis

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

7. Interaccions

 • Antidepressius inhibidors selectius de la recaptació de serotonina: El THC pot augmentar l'efecte de la fluoxetina.
 • Antidepressius tricíclics: El THC pot augmentar els efectes secundaris de la amitriptilina, que serien taquicàrdia, hipertensió i sedació.
 • Antiinflamatoris no esteroides: La indometacina i l'àcid acetilsalicílic redueixen els efectes del THC.
 • Barbitúrics: Augmenten els efectes depressius del THC i també augmenten la taquicàrdia que provoca el consum de THC.
 • Benzodiazepines: Poden augmentar la depressió del sistema nerviós i a la vegada també del sistema respiratori.
 • Beta-bloquejants: Redueixen la taquicàrdia associada al THC.
 • Etanol (alcohol): Pot augmentar el deteriorament del sistema nerviós.
 • Opiacis: Augmenta la sedació i l'analgèsia.
 • Teofil·lina: Els cannabinoides augmenten el catabolisme de la teofil·lina. Per tant serà necessari augmentar-ne la dosi.
 • Anticolinèrgics: La atropina i l'escopolamina poden augmentar la taquicàrdia produïda pel THC.
 • Disulfiram: El THC interacciona amb el disulfiram, produint una reacció molt desagradable per al pacient. Evitar l'associació de totes dues substàncies.

Si s'està prenent algun medicament, cal contrastar sempre que no interaccioni amb les substàncies que conté el cànnabis. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar