Home

Cànnabis

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

4. Indicacions

Registrades

Tractament adiccional per a la millora dels símptomes en pacients amb espasticitat moderada o greu deguda a l'esclerosi múltiple (EM), que no han respòs de manera adequada a d'altres medicaments antiespàstics. I que han mostrat una millora clínicament significativa dels símptomes relacionats amb l'espasticitat durant un període inicial de prova del tractament.

 

No registrades

  • Problemes de medul·la espinal: contra el dolor, espasmes i estiraments musculars.
  • Càncer i VIH/SIDA: dolor; vòmits i nàusees com a efectes secundaris de la quimioteràpia, la radioteràpia i la medicació antiretroviral; com a estimulant de la gana.
  • Dolors crònics d'origen nerviós.
  • Síndrome de Guilles de Tourette: ajuda a aturar els tics.


Cal recordar que el cànnabis no juga cap paper en la curació d'aquestes malalties. Només -en alguns casos i davant el fracàs dels fàrmacs existents per abordar-les- pot ajudar a alleugerir-ne els símptomes.

El més aconsellable és, malgrat que no estigui autoritzat en el nostre entorn, comentar amb el metge la possibilitat de consumir el cànnabis.

També es parla d'altres indicacions, però no hi ha prou estudis clínics que les avalin. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar