Home

Cànnabis

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

Prospecte del cànnabis per a ús terapèutic

En el nostre país no està permès l'ús terapèutic del cànnabis. Malgrat aquesta important premissa, des del Col·legi de Farmacèutics sabem que hi ha un nombre important de pacients que estan consumint la substància amb aquesta finalitat. Això té els seus riscos, ja que la manca de control mèdic i la variabilitat en principis actius de la planta -com que no està permesa, tampoc està controlat i estandaritzat el percentatge de principis actius de la planta que es consumeix al mercat- fan molt difícil un control suficient que permeti una bona dosificació i un seguiment del seu ús.

És per això, i amb la intenció de disminuir els riscos associats al consum per part d'aquells pacients que lliurement han decidit prendre cànnabis amb finalitats terapèutiques, que ens disposem a facilitar informació que minimitzi els danys associats al consum de la substància.

Creiem fermament que aquest és un acte de responsabilitat que pretén oferir dades realistes i objectives sobre la planta i els efectes que produeix.

En cap moment estem efectuant apologia del cànnabis, ni pretenem incitar-vos-en al consum, únicament pretenem oferir-vos informació per a un ús responsable, sense entrar en valoracions, tot esperant que les autoritats sanitàries decideixin fer un pas de normalització i assumeixin que la millor manera de eliminar riscos i controlar tant la qualitat de la planta com l'actuació dels pacients és ubicant-la en els circuits sanitaris legalment establerts i sota control mèdic i farmacèutic.

Mentre això arriba, creiem que és interessant per als pacients que puguin accedir al PROSPECTE DEL CÀNNABIS, i així poder-hi consultar qualsevol aspecte relacionat amb la substància, el seu ús i els riscos associats.


  
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar