Home

Alcohol

Rafael Borràs. Farmacèutic
Facebook Twitter linkedin google+

L’alcohol és una substància depressora del sistema nerviós central; a part de fer efecte sobre el cervell i variar algunes de les seves funcions (coordinació, atenció, memòria...), el seu ús continuat també afecta altres òrgans com el ronyó, el fetge o el sistema circulatori.

Inicialment, els efectes de l’alcohol són subtils, però poden ser perillosos perquè una persona sota els seus efectes no és un bon jutge de la seva conducta.2. L'abús de l'alcohol

L’abús de l’alcohol és una de les principals causes de problemes de salut, de família, de feina i de relacions socials.

La morbiditat associada al consum de begudes alcohòliques és molt elevada:

 • Accidents de trànsit
 • Accidents laborals
 • Morts per cirrosi hepàtica
 • Síndrome alcohòlica fetal
 • Polineurosi
 • Un 14% dels catalans de 13 a 18 anys s’embriaguen amb freqüència.

Per a algunes persones, l’alcohol es va convertint poc a poc en una cosa cada vegada més important de la seva vida, que pot acabar dominant accions i pensaments i/o alterar negativament la seva conducta.

A partir d’aquest moment, si la persona continua bevent, es pot parlar de "dependència", d’"addicció" o d’"alcoholisme".

SENYALS que poden denunciar l’alcoholisme:

 • Quan es beu més del que es vol.
 • Quan es declara solemnement: "Jo ho deixo quan vulgui".
 • Quan es tenen sentiments de culpabilitat o remordiments després d’haver begut massa.
 • Quan es comencen a deteriorar les relacions familiars o socials.
 • Quan una persona continua bevent tot i les conseqüències negatives de la seva conducta.
 • Quan es posa com a excusa per celebrar contínuament algun fet.
 • Quan es posa com a pretext per apaivagar algun problema.
 • Quan es necessita fer una "copa" per estar més obert i sociable amb la gent que t’envolta.

En general, les begudes alcohòliques només aporten calories buides a l’organisme.


3. Beneficis i perills de l'alcohol

Es diu que els excessos de les coses bones són dolents, i en el cas de l’alcohol, és especialment cert.

Beure massa alcohol causa una llarga llista de seriosos problemes de salut, inclosos infarts, diversos càncers i atacs de cor, així com l’alcoholisme, que és una malaltia en ella mateixa.

Per altra banda, qualsevol estudi sobre l’alcohol ha demostrat que el consum moderat té efectes beneficiosos per a la salut.

Investigacions dutes a terme l’any 1999 demostren que el consum moderat d’alcohol (bàsicament de vi negre) disminueix el risc d’ embòlia, però consumir elevades quantitats d’alcohol augmenta el risc d’atacs.

Efectes adversos de l’alcohol:

El consum exagerat d’alcohol o determinats abusos poden comportar malalties com: cirrosi hepàtica, pancreatitis, càncer de llavi, de boca, de laringe, d’esòfag i de fetge.

A la llarga, beure excessivament pot tenir conseqüències en la salut com: pèrdua de la gana, deficiència vitamínica, mala digestió d’aliments, problemes de pell, impotència sexual, obesitat, problemes del sistema nerviós central, pèrdua de memòria, desordres psicològics.

El consum d’alcohol durant molt de temps incrementa:

 • El risc de tenir un accident automobilístic.
 • Les distraccions a la feina.
 • La tendència a l’homicidi o el suïcidi.
 • El risc de danyar el fetus durant l’embaràs.

4. Alcohol-home i alcohol-dona

Els criteris comuns mínims permeten considerar com a unitat de mesura del consum d’alcohol els grams, i s’estableix la conveniència de diferenciar el consum en funció del sexe.

L’alcohol afecta de la mateixa manera homes i dones?

La ciència ratifica que l’alcohol perjudica més la dona.

La ciència ha dedicat bona part d’interès a aquesta qüestió, i de vegades ha adjudicat aquesta malaltia a l’home, però les estadístiques demostren que el consum de l’alcohol entre les dones augmenta i fins i tot supera el dels homes.

Des de les primeres investigacions es va saber que les dones i els homes no metabolitzen l’alcohol de la mateixa manera, i que aquest danya més el fetge i el cor de les dones. Una investigació de la Facultat de Medicina de Mount Sinaí (Nova York) confirma que un dels tres enzims que descomponen l’alcohol és dues vegades més eficaç en els homes que en les dones. També és important remarcar que la tolerància* a l’alcohol per part de la dona és menor que per a l’home.

La diferència de sexe determina moltes diferències en els efectes de l’alcohol, i està directament relacionada amb el dany cerebral, que en les dones és més elevat en el cas d’una concentració alta d’alcohol a la sang.

Estudis basats en imatges de ressonàncies magnètiques han demostrat que el consum excessiu d’alcohol encongeix el cervell, sobretot la matèria blanca, i n’augmenta el fluid cerebrospinal. Fa dos anys es va poder constatar que en el cas de les dones passa una cosa similar, però que les dones perdien un 11% de matèria grisa, davant el 5,6% que perden els homes.

Riscos de l’alcohol

A nivell psicològic:

 • Pèrdua de memòria
 • Dificultats cognitives
 • Demència alcohòlica

A nivell orgànic:

 • Gastritis
 • Úlcera gastroduodenal
 • Cirrosi hepàtica
 • Malalties cardíaques
 • Tolerància i dependència física, expressada en: ansietat, tremolor, insomni, taquicàrdia, hipertensió, i que pot desembocar en un delírium trèmens si no es tracta adequadament.
Si una dona beu el mateix que un home, els danys poden ser superiors.

5. Alcohol i volant

SI BEUS NO CONDUEIXIS!!!!!!!!!!!!!!!

La conducció segura requereix tenir un total control mental, un total control físic i bona oïda.

Hi ha molts factors que poden influir mentalment i físicament, i donar com a resultat una conducció perillosa; entre d’altres, els diversos efectes dels medicaments i el consum de drogues com l’alcohol.

Després de prendre alcohol, l’estómac i l’intestí prim l’absorbeixen ràpidament, de manera que cinc minuts més tard ja se’n detecta la presència a la sang.

30 minuts més tard ja hi ha aconseguit la màxima concentració.

La velocitat d’absorció depèn del buidament gàstric, que depèn del tipus d’aliments que s’ingereixen (els greixos fan més lent aquest buidament).

Segons un estudi de l’Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, el 31% dels conductors que van morir a les carreteres catalanes l’any 2000 tenien restes d’alcohol que excedien la taxa màxima permesa per la llei (0,5 g per litre de sang). I del 41% dels morts, dos de cada cinc havien consumit alcohol.


6. Alcohol i cor

Hi ha molts canvis que poden fer disminuir el risc de tenir un atac de cor. Es pot mantenir la salut cardiològica practicant esport regularment, fent una dieta sana, mantenint el pes i reduint l’estrès.

El consum moderat d’alcohol també pot reduir el risc de tenir alguna complicació o atac de cor.

Sigui com sigui, cal sospesar els riscos i els avantatges de consumir alcohol.

Consultar el metge o farmacèutic és una bona manera de trobar una mesura recomanable que no perjudiqui la salut.

Els científics encara no saben del tot per què l’alcohol redueix el risc de tenir un atac de cor, però algunes raons possibles són aquestes:

 • Redueix l’arteriosclerosi.
 • Augmenta els nivells a la sang de molècules com el colesterol.
 • Redueix el risc de coàguls sanguinis.

Tot i que l’alcohol pugui tenir aquests efectes beneficiosos, si no es beu també es poden obtenir, no cal beure per aconseguir-los.


7. Vols saber quant beus? Mesures

Els metges mesuren la quantitat d’alcohol que pot ingerir una persona en unitats de mesura estàndard (UBE).

Una UBE equival a uns 10 g d’alcohol, i és la quantitat que hi ha en una canya de cervesa, una copa de vi, un cigaló o un gotet o xopet..

Dues UBE és la quantitat que hi ha en una copa de conyac, un whisky o un combinat.

Encara que la mateixa quantitat d’alcohol té efectes diferents en distintes persones, els experts situen la frontera del consum de risc en 4 UBE diàries per als homes i 2 UBE per a les dones.


8. Si veus que tens un problema amb l'alcohol...

Es consideren "bevedors de risc" les persones que ultrapassen les següents quantitats al dia:

 • 280 g en l’home
 • 168 g en la dona no embarassada

Els familiars i amics són, generalment, els primers a adonar-se del problema, i de vegades, les pressions perquè la persona deixi de beure compliquen més la situació. D’altres vegades, és la mateixa persona la que és conscient de la seva situació, i intenta, individualment, beure menys o deixar de beure del tot.

Si penses que tens un problema amb l’alcohol, cal:

 • Parlar-ne amb el metge i preguntar-li quina és la quantitat d’alcohol que aconsella prendre.
 • Demanar ajuda a grups de contacte o a especialistes si comproves que no pots controlar el teu desig de beure, o si la beguda et fa canviar d’hàbits i costums.

9. Preguntes i respostes

Quan es pot considerar "alcohòlica" una persona?

Diem que una persona "té problemes amb l’alcohol" quan continua bevent, tot i que el consum d’alcohol afecta i interfereix en la seva vida negativament pel que fa a la salut, l’equilibri psicològic, la feina, la vida familiar, la vida social, etc.

L’alcoholisme és una malaltia?

La dependència de l’alcohol és un problema seriós que afecta la salut de qui la pateix.

La persona que desenvolupa la dependència de l’alcohol perd la capacitat de decidir si beu o no en determinades situacions, que de vegades no pot controlar. Perd la seva llibertat.

L’alcoholisme es pot considerar una malaltia perquè afecta l’equilibri personal i dels que envolten l’alcohòlic. És necessari un tractament adequat, per recuperar la "no-dependència".

Per altra banda, l’alcoholisme no és una malaltia que es pugui curar a base de medicaments, o amb intervenció quirúrgica; cal un seguiment i molta voluntat i predisposició del malalt alcohòlic.

Naixem predisposats a l’alcoholisme?

Hi ha dades que permeten pensar que no totes les persones reaccionen de la mateixa manera amb relació a l’alcohol.

Però això no vol dir que la dependència de l’alcohol estigui determinada per la genètica.

No tothom reacciona igual quan pren el sol; uns es bronzegen i d’altres es cremen. Igualment, hi ha diferències individuals que fan unes persones més sensibles a l’alcohol, i per tant, que sigui més fàcil que desenvolupin dependència.

Qualsevol persona que prengui massa alcohol es pot convertir en addicte a curt o llarg termini.

Què vol dir "beure moderadament"?

10-12 g d’alcohol pur són:

 • Una copa de vi
 • Una cervesa
 • Una copa de cava
 • Un got de vi dolç o xerès

I cadascuna és igual a 1 unitat (UBE).

Les copes de:

 • Licor
 • Whisky
 • Anís
 • Ginebra
 • Conyac
 • Coctels o combinats

equivalen a 2 unitats (UBE).

Diversos estudis estableixen els següents límits màxims de consum d’alcohol:

sexe límit diari límit setmanal
home 4 20
dona 3 15

Aquestes dades es refereixen a persones sanes que no hagin tingut abans cap problema amb l’alcohol, i no representen una seguretat absoluta que no es tindran problemes de salut ni es desenvoluparà una dependència alcohòlica.

Cada vegada que es beu massa, se sotmet l’organisme a un efecte negatiu que n’altera el funcionament, i que pot conduir a la dependència de l’alcohol i provocar problemes de salut derivats de l’efecte tòxic de l’alcohol a l’organisme.

Es pot curar la dependència de l’alcohol?

Si s’entén per "curació" o "guariment" que la persona afectada torni a la conducta anterior a la "dependència", la resposta és NO.

Quan s’ha abusat de l’alcohol, sempre queden alteracions fisiològiques i de conducta que es mantenen en l’individu.

Tot i així, amb una teràpia adequada, les persones afectades poden aprendre a viure sense l’alcohol de manera equilibrada i saludable.

Com que es tracta d’un canvi de conducta de l’hàbit de dependència, cal tractament psicològic que permeti tornar a l’autocontrol.

Cal beure cada dia per ser un alcohòlic?

NO. Moltes persones desenvolupen una dependència que es manifesta de manera intermitent.

Hi ha alcohòlics que poden passar dies sense beure o fent-ho moderadament, però poden beure descontroladament en més d’una ocasió, la qual cosa els pot portar conseqüències negatives.

També trobem "l’alcoholisme de cap de setmana", en què la persona beu de forma continuada durant aquest període de temps, mentre que sense l’alcohol, el seu cap de setmana es troba incomplet i sense sentit.

 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar