Home

Etiquetatge d’aliments

Georgina Pujol-Busquets i Anna Bach, farmacèutiques
Facebook Twitter linkedin google+

Segur que alguna vegada no hem tret l’entrellat d’una etiqueta o  hi hem trobat a faltar informació o...

L’etiquetatge alimentari és la manera que el consumidor obtingui informació sobre l’aliment que compra. I és important que sigui correcte per tal que el consumidor no tingui cap dubte sobre el que consumeix.

Amb la informació que el fabricant hi fa constar (caducitat, instruccions de manipulació i advertències sobre al·lèrgies), podem evitar malalties transmeses pels aliments i reaccions al·lèrgiques innecessàries.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar