Home

Cercador malalties minoritàries i medicaments orfes

Núria Casamitjana. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

S'entén per medicaments orfes els que estan destinats al tractament de malalties poc freqüents o malalties minoritàries.

Es defineix com a malaltia minoritària, poc comuna o òrfena la que té una prevalença molt baixa.

A Europa es considera com a tal la malaltia que no afecti més de cinc persones per cada 10.000 habitants. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que hi ha entre 4.500 i 5.000 malalties considerades com a minoritàries, entre les aproximadament 30.000 malalties que es coneixen a nivell mundial. El 80% de les malalties qualificades com a rares corresponen a les ocasionades per anomalies d'origen genètic. En molts casos, la malaltia agafa el nom del descobridor (síndrome de Williams, de Laron...).

Per a la major part de les malalties minoritàries manquen dades precises per establir-ne la freqüència exacta; a més, el diagnòstic definitiu sol ser llarg i feixuc. Així mateix, també cal afegir-hi la dificultat per establir mesures de prevenció i, fins i tot, per instaurar tractaments de forma satisfactòria, ja que en la majoria dels casos no n’hi ha.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar