Home

Càncer i herència

Josep Maria Borràs. Metge
Facebook Twitter linkedin google+

El càncer bàsicament és una malaltia de les cèl·lules que han canviat el mecanisme de control que governa la seva proliferació i diferenciació. A conseqüència d'aquest canvi es produeix la multiplicació exagerada invasora de les estructures veïnes i, a partir de les anomenades cèl·lules mare, per via limfàtica o hemàtica, les noves colònies tumorals o metàstasis.

Es presenta en totes les espècies animals, edats i races. Se sap que la freqüència, la distribució geogràfica i el comportament dels diferents tipus de càncer estan relacionats amb el sexe, l'edat, la raça, la predisposició genètica i l'exposició a productes carcinògens com els colorants, el benzè, el quitrà, el fum del tabac, etc.

Alguns virus també han estat identificats com a agents causals del càncer.

L'estudi genètic de les persones amb risc de tenir càncer permet proposar mesures preventives específiques.
 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar